Helbred

 

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere

 
Rapporten beskriver resultater fra projektet ”Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere – med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne”. I projektet blev der udviklet og afprøvet en individuelt tilpasset indsats, som er baseret på farmaceutisk rådgivning. Indsatsen blev leveret af apoteket og har fokus på efterlevelse af lægemiddelbehandlinger.
Pharmakon, Apotekernes uddannelsescenter

Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark

 
Als Research gennemførte i perioden november 2008 til februar 2009 en undersøgelse af omfanget af khat-forbrug og holdninger til khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark. Kortlægningen blev udført på opdrag fra Sundhedsstyrelsen og rapporten blev udgivet i maj 2009.
Als Research

Helbredseffekter af vandpiberygning

 
Kort introduktion til fænomenet vandpiberygning og de dermed forbundne fysiologiske og helbredsmæssige effekter.
Sundhedsstyrelsen

Islam i dansk psykiatri

 
Gennem de sidste 10-15 år er der kommet en stadig stigende opmærksomhed inden for psykiatrien i Danmark på patienter med anden etnisk baggrund end dansk.
Tidsskrift for Islamforskning