Helbred

Filtrer
 

Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark

 
Als Research gennemførte i perioden november 2008 til februar 2009 en undersøgelse af omfanget af khat-forbrug og holdninger til khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark. Kortlægningen blev udført på opdrag fra Sundhedsstyrelsen og rapporten blev udgivet i maj 2009.
Als Research

Din egen journal

 
”Din egen journal” er en pjece på fem sprog: arabisk, tyrkisk, somali, urdu og engelsk. Pjecen er tænkt som en hjælp til fremmedsprogede med type 2-diabetes, som kan understøtte deres samarbejde med egen behandler.
Diabetesforeningen

En sund integration

En sund integration er en del af den samlede 3-årige integrationsindsats til kvoteflygtninge
Sundhedsfremme og forebyggelse, Social og Sundhedsforvaltningen, Sønderborg Kommune

Helbredseffekter af vandpiberygning

 
Kort introduktion til fænomenet vandpiberygning og de dermed forbundne fysiologiske og helbredsmæssige effekter.
Sundhedsstyrelsen

Indkøbsguide på arabisk, tyrkisk og urdu

 
En indkøbsguide der via billeder og tekst fortæller, hvad man skal kigge efter på varedeklarationerne
Diabetesforeningen og Sundhedsstyrelsen

Islam i dansk psykiatri

 
Gennem de sidste 10-15 år er der kommet en stadig stigende opmærksomhed inden for psykiatrien i Danmark på patienter med anden etnisk baggrund end dansk.
Tidsskrift for Islamforskning

LÆR AT TACKLE på nemt dansk

 
I projektet LÆR AT TACKLE på nemt dansk udvikles en sproglig forenklet udgave af LÆR AT TACKLE-kurserne, så mennesker med dansk som andetsprog, som har sparsomme danskkundskaber, kan få større udbytte af kurserne. LÆR AT TACKLE er selvhjælpskurser for mennesker med langvarige lidelser. Deltagerne får redskaber til at mestre sygdom og håndtere udfordringer i hverdagen.
Komiteen for Sundhedsoplysning

Motions DVD

 
En motions DVD specielt til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. DVD’en er på både på dansk, arabisk, somali, tyrkisk og urdu og rummer opvarmning, øvelser og udstrækning.
Diabetesforeningen og Folkesundhed København

Opskrifter på sund mad

 
Opskrifter på sund mad for personer med type 2-diabetes på arabisk, somali, tyrkisk og dansk.
Diabetesforeningen

Opskrifter på sund mad

 
Opskrifter på sund mad for personer med type 2-diabetes på arabisk, somali, tyrkisk og dansk.
Diabetesforeningen

Ryger du? 4 kort til samtale

 
Rekrutteringsmateriale beregnet til samtale om rygning og rygestop mellem rygestoprådgiver og ikke-danske/etniske borgere
Kræftens Bekæmpelse og Sund By Netværket

Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere

 
Rapporten beskriver resultater fra projektet ”Sikker og effektiv medicinbrug for nydanskere – med henblik på forbedring af helbredsstatus og arbejdsevne”. I projektet blev der udviklet og afprøvet en individuelt tilpasset indsats, som er baseret på farmaceutisk rådgivning. Indsatsen blev leveret af apoteket og har fokus på efterlevelse af lægemiddelbehandlinger.
Pharmakon, Apotekernes uddannelsescenter

Sund hele livet

 
Sund hele livet er et billedmateriale til fagpersoner, der skal i dialog med børn af anden etnisk baggrund om sundere mad- og drikkevaner.
Diabetesforeningen og Region Midtjylland

Tak fordi I lavede en bedre version af mig. Erfaringer fra Indvandrermediinsk klinik 2008-2013

 
Rapporten beskriver i del 1 de videnskabelige grunde til, at der er behov for en indvandrermedicinsk klinik i hver region. Del 2 beskriver de konkrete erfaringer fra Indvandrermedicinsk klinik på Infektionsmedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital.
Indvandrermedicinsk Klinik