Behov for bedre tolkning i sundhedsvæsnet

Udgivet af: Institut for Menneskerettigheder august 2014
Institut for Menneskerettigheder har undersøgt de problemstillinger, der opstår når praktiserende læger møder patienter med etnisk minoritetsbaggrund. Et af hovedproblemerne er, at de praktiserende læger i stor udstrækning bruger pårørende, herunder børn, som tolke.

Læs Institut for Menneskerettigheders notat vedr. behov for bedre tolkning i sundhedsvæsenet.