Sundhedsvæsen

 

Komplicerede tolkekrævende læge-patient samtaler over videokonference system

 
Ny rapport om helbredsvurdering af flygtninge i samarbejde mellem sygehus og kommune. Rapporten bygger over et pilotprojekt gennemført i Varde Kommune i et samarbejde mellem almen praksis, Indvandrermedicinsk Klinik, OUH samt Varde Kommune. Erfaringerne kan bruges til at godtgøre, at selv vanskelige samtaler kan udføres via videokonference under de rigtige forudsætninger.
Varde Kommune

Interkulturel sunhedsfremme og rehabilitering

 
I denne rapport, har CFK dokumenteret og evalueret tiltag og processer, som er blevet gennemgået og udviklet på baggrund af projektet ’Interkulturel Sundhedsfremme & Rehabilitering’, hvis formål har været at afdække etniske minoritetsborgeres helbredsproblemer.
CFK • Folkesundhed og Kvalitetsudvikling