Få den bedste tolk med videotolkning

Udgivet af: Tolkeservice februar 2015
Med videotolkning kan du trække på hele korpset af tolke hos Dansk Flygtningehjælps Tolkeservice – uanset hvor du befinder dig i landet. Det betyder, at du altid kan få den bedst kvalificerede tolk til din opgave.

Videotolkning er en god løsning, når store geografiske afstande gør det svært at få en tolk i tide, eller når du har brug for en af de få tolke, der er specialiserede i en af de meget små sproggrupper.

Fokuseret og professionel tolkning
Vores erfaring viser, at videotolkning giver professionelle og effektive tolkninger, da alle parter er mere fokuserede, mere omhyggelige med at tale tydeligt og ikke så tilbøjelige til udenomssnak. Ved at anvende en tolk, der sidder et andet sted i landet, er risikoen for, at tolk og borger kender hinanden desuden minimereret.  

Tryghed i den svære samtale
Mange af de sagsbehandlere, vi samarbejder med, er overraskede over, at videotolkning ofte egner sig godt til svære samtaler. Vi har erfaring med, at fx svært traumatiserede borgere har nemmere ved at åbne op i tolkesituationen, fordi de finder, at videotolkningen skaber et lidt mere trygt og mindre intimiderende miljø. 
Teknologien gør det også muligt, at foretage tolkningen via fx en Ipad i borgerens hjem eller et hvilket som helst andet sted.

Vi klæder alle medarbejdere på
Videotolkning foregår via en computer med kamera og mikrofon eller en videotelefon. Tolken sidder et andet sted i landet og kan via kameraet og mikrofonen se og høre de personer, der bliver tolket for. 
Inden I starter med videotolkning, tilbyder Tolkeservice at komme ud til jer og undervise jer i brugen af videotolkning. Hver enkelt sagsbehandler tilbydes et testopkald, hvor vi gennemgår teknikken.
Tolkeservice kan også levere udstyr eller rådgiver jer om valg af udstyr til videotolkning. På den måde sikrer vi, at den enkelte sagsbehandler føler sig godt klædt på, og kender systemet, inden den første egentlige tolkning skal finde sted.

Kontakt

Tolkeservice
Esromgade 15, opg. 2, 2.sal
2200 København N
Tlf.: 3373 5335