Film om videotolkning - tolkebistand leveret via videokonference

Udgivet af: Medcom oktober 2014
Videotolkning anvendes i dag på 96 pct. af alle relevante sygehusafdelinger og hos enkelte almene praktiserende læger. Når der anvendes videotolkning, vil tolken være tilstede via en videoskærm og tolke mellem patienten og den sundhedsfaglige person. I forbindelse med Teletolkningsprojektet har Medcom udarbejdet to film om videotolkning.

Teletolkeprojektet startede tilbage i 2009. Projektets formål er at udbrede videotolkning på sygehusene og samtidig indhente erfaringer om potentialet for anvendelse i primærsektoren og den kommunale sektor. Videokonferenceudstyr skal opfattes og anvendes som et almindeligt værktøj i den kliniske dagligdag og samtidig øge tilgængeligheden til tolkebistand.

På sygehusene er videotolkning udbredt på 111 afdelinger i Region Syddanmark, 29 afdelinger i Region Sjælland, 73 afdelinger i Region Midtjylland, 31 afdelinger i Region Nordjylland og 82 afdelinger i Region Hovedstaden.

Der er 10 kommuner som deltog i pilotprojekt med videotolkning. Det er Københavns Kommune, Kolding Kommune, Odense Kommune, Århus Kommune, Fredericia Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune, Esbjerg Kommune, Middelfart Kommune og Favrskov Kommune. Der er gennemført pilotprojekt i 19 almen lægepraksis og derudover har hver region implementeret videokonference i minimum 4-8 almene lægepraksis

Projektet har opnået:

  • At videotolkning anvendes på 90 % af alle relevante sygehusafdelinger.
  • Der er gennemført pilotprojekter i min. 10 lægepraksis og min. 10 pilotkommuner.
  • Der er etableret et nationalt videoknudepunkt - en national infrastruktur.
     

Projektet har udarbejdet to film undervejs, som kort viser, hvad en videotolkning er.

Der er også udarbejdet et notat om anvendelse af videokonference i kommunerne.

Materiale om videotolkning:

Kontakt

Medcom
Lone Høiberg
Forskerparken 10
5230 Odense M