Indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i danske kommuner – En kortlægning af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser

Udgivet af: Statens Institut for Folkesundhed oktober 2012
Rapporten giver et overblik over omfanget og karakteren af indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed i de danske kommuner, samt en liste over aktiviteter og kontaktinformation på relevante nøglepersoner.

Rapporten giver et overblik over kommunernes indsatser målrettet etniske minoriteters sundhed, samt kontaktinformationer på relevante nøglepersoner, for herigennem at skabe et grundlag for inspiration, sparring og erfaringsudveksling. Kortlægningen henvender sig til kommunale og regionale aktører, praktikere, forskere og beslutningstagere, der søger overblik over igangværende initiativer inden for dette felt. Kortlægningen indeholder en rapport, som opsummerer de overordnede trends på området etniske minoriteters sundhed i kommunerne, samt et oversigtsdokument med aktiviteter og kontaktinformationer i de respektive kommuner.

Indsatserne omhandler bl.a. kost, motion, rygestop, vægtstop, seksuel sundhed, tandsundhed, type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme. Desuden også særlige indsatser rettet mod gravide og spædbørnsfamilier samt traumatiserede personer.

To ud af tre kommuner har målrettede indsatser på sundhedsområdet for personer af anden etnisk oprindelse end dansk. Der bliver især arbejdet på at forbedre kost- og motionsvaner, men flere kommuner prøver også at forbedre netværk og sociale relationer i lokalmiljøet for denne gruppe. Det er også udbredt at benytte sig af peer-education, hvor borgere selv formidler viden og erfaringer om en række sundhedsrelaterede emner. På den måde bruger man de ressourcer, som denne minoritetsgruppe selv har. En mindre del af kommunerne har også specielle tilbud f.eks. til børnefamilier og nybagte mødre og støtte til traumatiserede personer.

Indsatsernes form spænder vidt og kan fx være kurser, temadage, sundhedscafeer eller individuelle handlingsplaner. Tilbuddene finder sted i en række kommunale arenaer som sundhedscentre, jobcentre, boligselskaber, lokalcentre, biblioteker og sprogskoler.
Mange indsatser er kønsopdelt eller målrettet kvinder. Der er imidlertid kun få indsatser målrettet mænd, ligesom der kun er få indsatser med fokus på ældre og unge med etnisk minoritetsbaggrund.

Få indsatser er evaluerede. Ud af 156 registrerede indsatser er 44 evalueret, planlagt evalueret eller beskrevet i en intern erfaringsrapport. Der mangler dermed i nogen grad stadig viden om hvorvidt og hvordan indsatserne virker.

Kontakt

Statens Institut for Folkesundhed
Øster Farimagsgade 5 A
1353 København K
Tlf.: 65 50 77 77