Interkulturelt Samspil – Vejledning for psykologer der arbejder med sproglige og kulturelle minoriteter

Udgivet af: Dansk Psykologiforening september 2015
Interkulturelt samspil, der er udgivet af Dansk Psykolog Forening, er en vejledning til psykologer der arbejder med sproglige og kulturelle minoriteter med henblik på at kvalitetssikre faglige og etisk forsvarlige psykologiske ydelser, også med disse brugere.

Personer, der på grund af migration er bosatte i Danmark bringer på den ene side andre sociale etiketter, følelsesmæssige registre, meningsbærende og kommunikative ytringer samt forståelser af sundhed og sygdom med sig ind i mødet med psykologen. På den anden side, erfarer psykologerne, at de gængse forståelses­modeller og fremgangsmåder bliver utilstrækkelige til at begribe, rumme og agere i mødet med personer, der har forskellige sproglige og kulturelle orienteringer. Den stigende interesse for at kvalitetssikre psykologiske ydelser har også medvirket til at kaste lys over hvordan psykologer kan bære sig ad overfor personer, der på grund af migration er bosatte i Danmark.

Interkulturelt samspil, der er udgivet af Dansk Psykolog Forening, er en vejledning til psykologer der arbejder med sproglige og kulturelle minoriteter med henblik på at kvalitetssikre faglige og etisk forsvarlige psykologiske ydelser, også med disse brugere.

Migrationsstrømme har uden tvivl udfordret danskernes kulturelle orienteringer og institutioner blandt andet på det Social- og sundhedsområde. Blandt andet har det givet anledning til et vordende forskningsområde der kobler migration til sundhed, og et arbejdsfelt, hvis faglig udvikling har i lang tid stået stille, og dets personale savnet relevant kvalificering.

Det påhviler psykologen at gøre re­de for de valg af metoder, ter­minologi og fremgangsmåder, og at dokumentere ratio­nale bag disse faglige beslutninger. Der argumenteres i denne vejledning for en interkulturel tilgang, der er med til at opbygge psykologens kompetencer i mødet med disse brugere. Det går ud på at psykologen betragter sig selv som kulturelle, faglige og personlige til stede, med henblik på at se, beskrive, lytte, aflæse og fortolke brugeren som en ligeværdig og ligestillet person, samt indlede et samarbejde med ham/hende.

Interkulturelt samspil er udtænkt som en vejledningen til psykologer, dog inden for det sociale– og sundhedsområder kan andre faggrupper, der arbejder med personer, der har forskellige sproglige og kulturelle orienteringer, finde inspiration til at arbejde udfra en interkulturelle tilgang, og benytte sig af praksisanbefalinger.

 

Kontakt

Dansk Psykologiforening
Tatiana Jessen