Interkulturelt samspil

Udgivet af: Dansk Psykolog Forening oktober 2015
Personer, der på grund af migration er bosatte i Danmark, bringer andre sociale etiketter, følelsesmæssige registre, meningsbærende og kommunikative ytringer samt forståelser af sundhed og sygdom med sig ind i mødet med psykologen. Vejledningen, udgivet af Dansk Psykolog Forening, lægger op til at psykologer kan finde inspiration til arbejdet med disse brugere.

Den stigende interesse for at kvalitetssikre psykologiske ydelser har også medvirket til at kaste lys over hvordan psykologer kan bære sig ad overfor personer, der på grund af migration er bosatte i Danmark. Migrationsstrømme har nemlig uden tvivl udfordret danskernes kulturelle orienteringer og institutioner blandt andet på Social- og sundhedsområdet. Og da koblingen mellem migration og sundhed er et vordende forskningsområde i Danmark, har arbejdsfeltet migration og psykisk sundhed savnet psykologfaglig forskning og psykologerne manglet relevant kvalificering.

Interkulturelt samspil drejer sig om vidensdeling vedrørende mødet mellem psykologer og sproglige og kulturelle minoriteter, der også er brugere af psykologiske ydelser. På den ene side, bringer disse personer andre sociale etiketter, følelsesmæssige registre, meningsbærende og kommunikative ytringer samt andre forståelser af sundhed og sygdom med sig ind i mødet med psykologen. På den anden side, har psykologerne erfaret, at de gængse forståelses­modeller og fremgangsmåder bliver utilstrækkelige til at begribe, rumme og agere i flere sproglige og kulturelle orienteringer.

Det påhviler psykologen at gøre re­de for valg af metoder, ter­minologi og fremgangsmåder, og at dokumentere ratio­nale bag faglige beslutninger og valg. For at kvalitetssikre faglige og etisk forsvarlige psykologiske ydelser argumenteres i denne vejledning for en interkulturel tilgang, der faciliterer psykologen til at "se, beskrive, lytte, aflæse og fortolke" brugeren som en ligeværdig og ligestillet person og betragte sig selv som kulturelt, fagligt og personligt til stede. Herigennem får psykologen en indføring i interkulturelle tilgange, begreber og metoder, og kan benytte sig af praksisanbefalinger.

Vejledningen retter sig mod alle psykologer, der i deres arbejde, uanset specialområde, er i berøring med brugere og deres familie. Indenfor social- og sundhedsområdet gælder det for psykologer på PPR, dag- og døgninstitutioner, skoler og specialskoler, socialcentre, rehabiliteringscentre, medicinske hospitaler, psykiatriske centre og socialpsykiatrien, rådgivningscentre, handicapcentre m.m. over hele landet. Men også privatpraktiserende psykologer, psykologer i statsforvaltninger, i retspsykiatrien såvel som indenfor kriminalforsorgen vil med fordel kunne lade sig inspirere af vejledningen.

Kontakt

Dansk Psykolog Forening
Tatiana Jessen