It's African time

Udgivet af: Aarhus Universitet juli 2011
Speciale i etniske minoriteters møde med det danske samfund. En Axel Honneth-inspireret anerkendelsesfilosofisk analyse af etniske minoriteters møder med det danske samfund og det offentlige velfærdssystem.

En anderledes opfattelse af tid er en af de primære årsager til, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk ofte får mindre udbytte af tilbud om patientuddannelse end etniske danskere. Det viser dette universitetsspeciale, der bygger på et feltarbejde blandt dansk-arabiske diabetespatienter på diabetesskolen på Sundhedscenter Vollsmose.

Diabetesskolen er specielt tilrettelagt efter udsatte etniske minoriteters behov, og specialet viser, at den ekstra tid, der er afsat til patienterne har afgørende betydning for deres udbytte. De får desuden en oplevelse af at blive anerkendte som fuldgyldige medborgere i Danmark. Rapporten anbefaler, at der sættes mere tid af i konsultationer med patienter som erfaringsmæssigt tilhører udsatte grupper i samfundet. Det kan bidrage til at imødekomme de særlige udfordringer, der i dag udgør en stor barriere for udsatte patienters helbred og livskvalitet.

Kontakt

Aarhus Universitet
Laura Emilie Buch Rahbek