Komplicerede tolkekrævende læge-patient samtaler over videokonference system

Udgivet af: Varde Kommune november 2014
Ny rapport om helbredsvurdering af flygtninge i samarbejde mellem sygehus og kommune. Rapporten bygger over et pilotprojekt gennemført i Varde Kommune i et samarbejde mellem almen praksis, Indvandrermedicinsk Klinik, OUH samt Varde Kommune. Erfaringerne kan bruges til at godtgøre, at selv vanskelige samtaler kan udføres via videokonference under de rigtige forudsætninger.

Store geografiske afstande er for mange af flygtningene en udfordring, der gør det vanskeligt for dem at møde personligt op på landets rehabiliteringsinstitutioner og hospitalsafdelinger. Varde Kommune har forsøgt at komme det til livs ved at stille udstyr til videokonference samt en tolk til rådighed for de flygtninge, der har en særlig kompliceret sygehistorie.

De praktiserende læger henviste i samarbejde med Varde Kommune disse patienter til Indvandrermedicinsk Klinik, så de kan blive tilset af en speciallæge, selvom de ikke fysisk kunne møde frem på klinikken.

Læge-patient samtaler over video konference vil især kunne gavne kommuner, der er udfordret geografisk, hvor tilgangen til ekspertbistand vanskeligt kan nås via offentlig transport.

Tidlig udvidet helbredsvurdering af flygtninge kan endvidere bidrage til at flygtninge gennem individuelt bedre tilpassede integrationstilbud får en mere hensigtsmæssig start på livet i Danmark. 

Varde kommune og Indvandrermedicinsk klinik (IMK, Afd. Q Odense Universitetshospital) gennemførte derfor i 2013-14 et pilot forsøg der sigtede mod at udligne geografiske og kompetencemæssige uligheder i helbredsvurderingen af ny ankomne flygtninge. Modellen bestod af to faser. I første fase tilbød IMK, arrangeret af Varde Kommune, 3 x 2 timers undervisning om etniske minoriteters sundhed. I fase 2 udvalgte og henviste Varde Kommune i samarbejde med de praktiserende læger særligt komplicerede patienter af anden etnisk herkomst end dansk til IMK.

Samtalerne foregik over et simpelt video konferencesystem, således at patient og tolk sad sammen i et rum på Borgercenter Varde, mens IMK lægen befandt sig på et kontor med tilsvarende udstyr på Odense Universitetshospital.

Evalueringerne var meget positive fra alle involverede. 

Det var særligt overraskende, at selv svært traumatiserede flygtninge patienter fandt systemet betryggende og i nogle tilfælde faciliterende og at patienterne oftest ikke lagde mærke at lægen ikke var fysiske tilstede i rummet. Teknologien ser endvidere ud til at kunne skabe et lidt mere trygt og mindre intimiderende samtale miljø til særligt vanskelige samtaler.

Kontakt

Varde Kommune
Pia Maria Nielsen