Socialpsykiatriens kontakt med etniske minoriteter - en spørgeskemaundersøgelse

Udgivet af: Socialstyrelsen juni 2010
En kortlægning af socialpsykiatriske tilbud på landsplan for psykisk sårbare etniske minoriteter. Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvor og hvordan der arbejdes målrettet med etniske minoriteter, og hvilke erfaringer der kan bidrage til en samlet vidensdeling inden for feltet.

Undersøgelsen er lavet som en pørgeskemaundersøgelse, der omfatter alle 98 kommuners arbejde med målgruppen både på ledelsesniveau og på praksisniveau. På ledelsesniveau er kommunernes psykiatrikoordinatorer inddraget for at få viden om kommunens generelle indsats i forhold til målgruppen, og der er spurgt ind til målgruppens omfang, socialpsykiatriens samarbejdspartnere, informationsindsatsen og tolkepraksis. På praksisniveau er relevante socialpsykiatriske tilbud, dvs. tilbud der yder en særlig indsats over for målgruppen, inddraget for at beskrive de enkelte tilbuds udformning, brugergruppe, og hvordan der etableres kontakt til målgruppen.

Undersøgelsens vigtigste resultater er, at socialpsykiatriens største udfordring er at nå målgruppen, undgå at de eksisterende tilbud fravælges og sikre ressourcer til en målrettet indsats. Derudover viser undersøgelsen, at tilbuddene kun i begrænset omfang er målrettet etniske minoriteter, og kun ganske få kommuner har ansat medarbejdere med specifikke kompetencer til at arbejde med målgruppen, f.eks. faglige, sproglige eller kulturelle. Målgruppen skønnes især at have brug for støtte til at skabe netværk, bryde ensomhed og skabe strukturer i hverdagen.

Rapporten indeholder et bilag med en kort beskrivelse af tilbud til psykiske sårbare, etniske minoriteter.

Undersøgelsen er gennemført af Mona Rosenberg og Sidsel Holm Sørensen, daværende Videncenter for Socialpsykiatri i Socialstyrelsen, (nuværende Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri).

Kontakt

Socialstyrelsen
Line Hovind
Landemærket 9, 1119 København K
Tlf.: +45 41730818