Krop og religion – kulturværdier og religion i plejen af den etniske ældre

Udgivet af: Folkekirken januar 2010
Hvordan bør kommunens plejepersonale møde ældre med en anden etnisk herkomst end dansk, fortrinsvis muslimske ældre? Det er nemlig ikke altid lige let for både personale og de ældre. Sproglige forbistringer, kulturelle misforståelser og skuffede forventninger til hinanden skaber ofte konflikter og problemer.

Bogen Krop og religion. Kulturværdier og religion i plejen af den etniske ældre af Anne Ehlers og Grethe Hjul Mandrup er først og fremmest en håndbog med gode råd og praktiske anvisninger i forbindelse med, hvordan man som plejer bedst kan imødekomme behov hos ældre med primært muslimsk baggrund.

Det er sundhedsplejerske Grethe Hjul Mandrups mange års erfaring med arbejde blandt indvandrere, som er bogens omdrejningspunkt. God vilje og åbenhed er altid vigtigt i arbejdet med andre mennesker, og når det handler om personlig pleje og behandling, er det afgørende med lydhørhed over for det enkelte menneskes behov. Der er mange forhold, som spiller ind i et menneskes selvforståelse, og en påstand i bogen er, at religion bør anses som en lige så væsentlig faktor som viden om naturvidenskab, medicin, fordi vi som mennesker har såvel fysiske som psykologiske og åndelige behov. "Ydre renhed" i religiøs, rituel forstand kan betyde meget for et menneskes velvære:  At være ren kan for eksempel  betyde andet og mere end renhed i hygiejnisk forstand; rituel afvaskning inden bøn kan være vigtig for, om man føler sig ren.

Det er på den ene side nødvendigt ikke at lade religion og gudstro være alt dominerende, mens det på den anden side også er centralt i plejen og behandlingen af mennesker ikke at tabuisere eller ignorere åndelige behov.
Religion skal være en del af pensum i sundhedsuddannelserne!

Kontakt

Folkekirken