Sundhed og Sygdom

Udgivet af: Sfinx Film/TV marts 2011
Sundhed og Sygdom er 20 små film om sundhed, sygdom og forebyggelse. En visuel introduktion til det danske sundhedssystem. Filmene ligger på hjemmesiden www.detdanskesundhedssystem.dk, hvor de kan ses i flere forskellige sprog.

Sundhed og Sygdom er en visuel introduktion til det danske sundhedsvæsen og består af 20 små film, der ligger gratis tilgængelige på internettet - vi er hos lægen, speciallægen, på apoteket og på hospitalet og får indblik i de muligheder og rettigheder, der gør sig gældende på området. 

Den primære målgruppe er etniske minoriteter i Danmark samt andre, der ønsker en overordnet indføring i dansk sprog, kultur og samfund.

Filmene kan ses i f'ølgende sprog: dansk, engelsk, urdu, arabisk, somalisk, persisk, fransk og tyrkisk.

Sundhed og Sygdom indgår i oplysningsserien Go'Dag Danmark, som består af forskellige film, der alle introducerer til hver deres område af det danske samfund. Serien indeholder titler med emner som spænder fra demokrati, arbejdsmarked til den danske familie.

Filmene kan anvendes i forbindelse med undervisning i danske samfundsforhold samt sundhedsvæsen/sundhedslære og i forbindelse med dansktilegnelse til voksne udlændinge på danskuddannelserne. I den sammenhæng vil filmen kunne bruges på alle 3 danskuddannelser, hvor den kan danne grundlag for debat og diskussion og motivere den enkelte til at reflektere, søge ny viden om emnet og fremme voksne udlændinges aktive brug af dansk. Filmene kan endvidere bidrage til, at den enkelte opnår almene kundskaber og færdigheder, som er relevante i forhold til at bruge det danske sundhedsvæsen på en hensigtsmæssig måde. 

Filmene er produceret med støtte fra Sundhedsstyrelsen og er med støtte fra Region Hovedstaden ajourført og udvidet i 2013. 

Kontakt

Sfinx Film/TV
Gitte Vaaben Andersen
Sølvgade 92a
1307 København K
Tlf.: 33 32 32 53