The Impact of an Increase in the Non-Western Immigrant Population of Denmark on Health-Care Expenditures

Effekten på sundhedsudgifter af en stigning i antallet af ikke-vestlige indvandrere i den danske befolkning - betydning af alder og dødelighed.

Formålet er at fremskrive sundhedsudgifter for indvandrere og effekten heraf på de samlede udgifter som følge af en øget andel af ikke-vestlige indvandrere i den danske befolkning i fremtiden. Sundhedsudgifter for indvandrere vil vokse over tid mest på grund af den fremskrevne aldring af indvandrere. Forskelle i brug af sundhedsydelser sammen med indvandring spiller en mindre rolle. Analysen viser også, at inddragelse af afstand til død i analysen giver en væsentlig lavere fremskrivning af sundhedsudgifter for indvandrere. En simulationsmodel er brugt for at fremskrive sundhedsudgifter på baggrund af befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistisk og DREAM over perioden 2011-2100. Modellen er baseret på en økonometrisk model for sundhedsudgifter på individniveau, som inddrager alder og afstand til død som forklarende faktorer.

Publikationen findes kun på engelsk.