Traumeundersøgelse. Undersøgelse af indsatser for flygtninge med traumer i Danmark

Udgivet af: LG Insight september 2013

96 kommuner har deltaget i en kortlægning af indsatsen i Danmark for flygtninge med traumer. Undersøgelsen, som LG Insight har gennemført for Social-, Børne- og Integrationsministeriet, kortlægger omfanget af traumatiserede flygtninge og kommunernes kontakt til målgruppen. Endelig afdækker undersøgelsen det tværfaglige samarbejde mellem kommunale aktører og mellem kommuner og sundhedsfaglige aktører.

Det anslås, at der lever 30.000-45.000 voksne flygtninge med traumer i Danmark. Derudover kan et større antal pårørende være sekundært traumatiseret. 92 pct. af de kommunale aktører vurderer, at hele familiens trivsel påvirkes negativt af en eller begge forældres traumer. 88 pct. af aktørerne vurderer, at traumerne har negativ betydning for deres deltagelse i samfundslivet. 74 pct. af aktørerne vurderer, at kommunens screening for evt. traumer er mangelfuld. Alle aktører på tværs af fag- og myndighedsgrænser generelt fremhæver, at der er behov for at øge det tværfaglige samarbejde.