Sundhedsvæsen

 

Interkulturelt samspil

 
Personer, der på grund af migration er bosatte i Danmark, bringer andre sociale etiketter, følelsesmæssige registre, meningsbærende og kommunikative ytringer samt forståelser af sundhed og sygdom med sig ind i mødet med psykologen. Vejledningen, udgivet af Dansk Psykolog Forening, lægger op til at psykologer kan finde inspiration til arbejdet med disse brugere.
Dansk Psykolog Forening

Få den bedste tolk med videotolkning

 
Med videotolkning kan du trække på hele korpset af tolke hos Dansk Flygtningehjælps Tolkeservice – uanset hvor du befinder dig i landet. Det betyder, at du altid kan få den bedst kvalificerede tolk til din opgave.
Tolkeservice

Præsentation af det danske sundhedsvæsen

 
En kort og let tilgængelig præsentation for flygtninge og andre nyankomne til det danske sundhedsvæsen.
Socialstyrelsen

Sundhed og Sygdom

 
Sundhed og Sygdom er 20 små film om sundhed, sygdom og forebyggelse. En visuel introduktion til det danske sundhedssystem. Filmene ligger på hjemmesiden www.detdanskesundhedssystem.dk, hvor de kan ses i flere forskellige sprog.
Sfinx Film/TV

Medicin med Fornuft

 
Medicin med Fornuft er 13 små film om, hvordan man bruger medicin fornuftigt. Det er en visuel introduktion til den generelle brug af medicin, herunder køb og håndtering. Filmene ligger på hjemmesiden www.detdanskesundhedssystem.dk, hvor de kan ses i flere forskellige sprog.
Sfinx Film/TV

Krop og religion – kulturværdier og religion i plejen af den etniske ældre

 
Hvordan bør kommunens plejepersonale møde ældre med en anden etnisk herkomst end dansk, fortrinsvis muslimske ældre? Det er nemlig ikke altid lige let for både personale og de ældre. Sproglige forbistringer, kulturelle misforståelser og skuffede forventninger til hinanden skaber ofte konflikter og problemer.
Folkekirken