Sundhedsvæsen

Filtrer
 

Kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet

 
Projektet Kulturelle Mediatorer i Sundhedsvæsnet blev gennemført i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og udvalgte afdelinger på tre modelhospitaler. Evalueringens formål var at vurdere om indsatsen bidrog til at skabe bedre patientforløb samt vurdere organiseringen af modeprojektet.
Als Research

Etniske forskelle i patienters oplevelser

 
I rapporten ’Etniske forskelle i patienters oplevelser’ har Enheden for Brugerundersøgelser sammenlignet hhv. indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande og danskeres oplevelse af forløbet fra henvendelsen til praktiserende læge til den første tid med hospitalsindlæggelse.
Enheden for Brugerundersøgelser

Etniske minoriteter – Sygdom og brug af sundhedsvæsenet

 
En undersøgelse med formålet at belyse etniske minoriteters sygdomsmønstre og forbrug af sygevæsnet, for at skabe basis for en forebyggende indsats målrettet mod de enkelte etniske grupper.
Sundhedsstyrelsen

Kultur og Psykiatri

 
Ph.D.afhandling om patienter med anden etnisk baggrund end dansk i den danske hospitalspsykiatri
Sct. Hans Hospital og Institut for Antropologi, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Viden og forandring

 
En undersøgelse af flygtninge og indvandres viden, holdninger og erfaringer med prævention og reproduktiv sundhed samt brug af sundhedstilbud.
Sundhedsstyrelsen