Traumer

Filtrer
 

Flygtninges mentale sundhed

 
Notat opsummerer hovedpointer fra aktuel forskning om flygtninges mentale sundhed.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Sådan hjælper du et barn med traumer

 
En folder til flygtningeforældre der beskriver, hvordan de kan støtte børn med traumer.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Sådan hjælper du et barn med traumer

 
En folder til flygtningeforældre med værktøjer, der kan hjælpe et barn med traumer.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Rapport om flygtningebørns trivsel i skolen

 
Rapporten ”Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere” er kulminationen på et forskningsprojekt mellem Oasis og Københavns Universitet omkring undersøgelse af, hvordan børn af traumatiserede forældre trives psykisk og socialt i de danske skoler. Undersøgelsen er den første af sin slags i Danmark.
Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge

Familiebehandling i Oasis

 
En pjece om hvilke symptomer, der typisk er tilstede i traumatiserede flygtningefamilier og hvordan Oasis samarbejder med henviser, familien selv og alle omkring den.
Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge

Kunstterapi for traumatiserede flygtninge

 
Flygtninge i behandling i Oasis kan nu også få bearbejdet deres traumer gennem billeder. Gruppen fungerer som supplement til den øvrige behandling.
Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge

Narrativt og kreativt gruppeforløb for uledsagede mindreårige

 
Behandlingen består i at skrive en fælles historie om en fiktiv person og tale om søvn, sundhed og sorg. Det giver deltagerne mulighed for at bearbejde egne oplevelser. De kreative og fysiske øvelser forebygger, at de unge senere får kroniske psykiske problemer.
Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge

PTSD og sprogindlæring

 
Rapport om sammenhængen mellem PTSD og sprogindlærings vanskeligheder
Indvandrermedicinsk Klinik

Traumeundersøgelse

 
Undersøgelse af indsatsen for flygtninge med traumer i Danmark
LG Insight

Traumeundersøgelse - Undersøgelse af indsatsen for flygtninge med traumer i Danmark

 
Rapporten er en undersøgelse af indsatsen for flygtninge med traumer i Danmark.

Fokuseret PTSD-indsats

 
Fokuseret PTSD-indsats er et metodeudviklingsprojekt, der afprøver tre tilgange i forhold til målgruppen 10-14 årige drenge fra traumatiserede familier: 1) Vidensformidling om PTSD til drengene, forældre og andre voksne omkring dem. 2) Arbejde med kropsbevidsthed ud fra en kropsdynamisk tankegang. 3) Arbejde med robusthed via mentalisering.
Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

"Snak om det... med alle børn"

 
Bogen skal give børn viden og indsigt i, at det aldrig er børns skyld, når voksne lider af traumer og andre psykiske lidelser. Billeder og tekst, der henvender sig til både børn og voksne viser og fortæller om hvordan det kan opleves både indeni den, der har et traume og 'udenpå' - hvordan det især kan opleves af børn, når forældre har traumer. Udgivet på dansk og engelsk.
PsykInfo MIDT

Traumepædagogik

 
Materialet består af 2 bøger ” Den Blødende Bro – tavshedens stemme” og ”Gundevild i 1000årsskoven – en eventyrfortælling om kraft”, som begge på hver deres måde har til formål at formidle viden, erfaringer og værktøjer til brug i mødet med traumatiserede børn og unge.
www.forlagetkis.dk

Musik, søvn og traumatiserede flygtninge

 
Et pilotstudie om musikterapi til traumatiserede
Integrationsnet - En del af Dansk Flygtningehjælp

Trauma, exile and mental health in young refugees

 
Doktordisputats om unge flygtninges traumer og psykiske sundhed i Danmark baseret på 20 års forskningsarbejde.
DIGNITY

Rehabiliteringscentret Verdande

 
Rehabiliteringscentret Verdande varetager bindeledsopgaver for borgere med traumer i Haderslev Kommune.
Haderslev Kommune

Flygtningebørn – virkningsfulde indsatser.

 
”Flygtningebørn – virkningsfulde indsatser” giver et overblik over dansk og international forskning om arbejdet med flygtningebørn. Det gennemgående tema er, at indsatser for udsatte flygtningebørn dreje sig om børnenes sociale liv og ikke kun om deres individuelle psykiske problemer.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer

 
I filmen fortæller fem flygtninge, der lever med traumer, om deres kamp for at skabe sig et godt liv på trods af svære odds.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Traumer og børn

 
En introduktion til de udfordringer, der kan knytte sig til at arbejde med børn fra familier præget af traumer efter krig, flugt og tortur.
Afdeling for Traume- og Torturoverlevere

Next practice – best practice

 
Bogen Next practice – best practice giver en forståelses- og referenceramme for den fagperson, der ønsker at arbejde helhedsorienteret med traumatiserede flygtninge og specifikt ønsker inspiration til at arbejde med psykoedukation i et familierettet systemisk perspektiv.
SYNerGAIA