Sådan hjælper du et barn med traumer

En folder til flygtningeforældre der beskriver, hvordan de kan støtte børn med traumer.

En folder henvendt til flygtningeforældre om, hvordan de kan støtte børn med traumer. Folderen findes på dansk, engelsk, arabisk, tigrinya, dari/farsi og somali. Materialet er udviklet af familieguide Sidsel Sejdelin-Andersen ved Team Udvikling, Varde Kommune og udgivet i et samarbejde mellem Varde kommune og Center for Udsatte Flygtninge i Dansk Flygtningehjælp. Via linket kan materialet downloades på forskellige sprog.