Familiebehandling i Oasis

En pjece om hvilke symptomer, der typisk er tilstede i traumatiserede flygtningefamilier og hvordan Oasis samarbejder med henviser, familien selv og alle omkring den.

Pjecen henvender sig hovedsageligt til kommunale sagsbehandlere, som beskæftiger sig med flygtningefamilier, hvor der er bekymring for et eller flere familiemedlemmers tarv. Forældre med pskykiske mén kan have vanskeligheder ved at udfylde en normal omsorgs- og opdragerrolle. De psykiske mén er af flere årsager ikke altid åbenlyse for omverdenen og sagsbehandleren, men børnene mærker det i hjemmet gennem de voksnes adfærd og de reagerer typisk med voldelig adfærd eller overdreven indadvendthed. Børnene kan også ligefrem blive "smittede" med forældrenes symptomer.

Pjecen opridser symptomer og reaktioner hos både børn og voksne og beskriver Oasis' behandlingstilbud til traumatiserede flygtningefamilier. Behandlingen er helhedsorienteret, tværfaglig og tværkulturel. Den involverer heling af traumer, psykisk og fysisk, samt samarbejde med de eksterne fagprofessionelle i familiens netværk, så det tilsammen giver en hel, sammenhængende og tværsektoriel indsats over for målgruppen iht. de opstillede behandlingsmål. 

Oasis har beskæftiget sig med flygtningefamilier i flere årtier, og behandlingen er gratis.