Flygtninges mentale sundhed

Notat opsummerer hovedpointer fra aktuel forskning om flygtninges mentale sundhed.

Notatet skitserer konsekvenserne af voldsomme oplevelser for flygtninges mentale sundhed, samt risiko- og beskyttelsesfaktorer og mulige interventioner. Notatet er skrevet på baggrund af et omfattende studie af international forskning.