Fokuseret PTSD-indsats

Udgivet af: Socialforvaltningen, Aarhus Kommune juni 2013
Fokuseret PTSD-indsats er et metodeudviklingsprojekt, der afprøver tre tilgange i forhold til målgruppen 10-14 årige drenge fra traumatiserede familier: 1) Vidensformidling om PTSD til drengene, forældre og andre voksne omkring dem. 2) Arbejde med kropsbevidsthed ud fra en kropsdynamisk tankegang. 3) Arbejde med robusthed via mentalisering.

Publikationen er et idékatalog med teori og opskrifter på indhold af
- formidling af PTSD til forældre og fagpersoner
- undervisning i PTSD af elever i indskoling, mellemtrin og udskoling
- at arbejde kropsdynamisk med mindre børnegrupper
- et mentaliseringsforløb for børngrupper over 6 mødegange

Materialet er tænkt som inspiration for kommuner, hvor der bor mange flygtningefamilier med traumebaggrund. Lærere, pædagoger og socialrådgivere kan bruge opskrifterne i deres arbejde med denne målgruppe.

Kontakt

Socialforvaltningen, Aarhus Kommune