Hjemmesiden traume.dk

Traume.dk er en hjemmeside, der henvender sig til professionelle som igennem deres arbejde er i kontakt med flygtninge med traumer. På hjemmesiden kan man finde en række fagopslag, der giver konkret viden samt råd og vejledning om de særlige situationer, der kan opstå i mødet dem.

Hjemmesiden www.traume.dk indeholder en række fagopslag, der er henvendt til en række forskellige faggrupper, der arbejder indenfor/i forhold til sundhedsområdet, uddannelsesområdet eller arbejdsmarkedsområdet. Hvert fagopslag er henvendt til en specifik faggruppe (læger, socialrådgivere, skolelærere etc.) og præsenterer viden om de særlige forhold, der gør sig gældende for arbejdet med traumatiserende flygtninge for den pågældende faggruppe. Viden formidles både gennem faglitteratur, konkrete cases og ikke mindst gennem en række forslag til konkrete redskaber, der kan anvendes i specifikke situationer i arbejdet med målgruppen.

På hjemmesiden er der også en grundig landsdækkende oversigt over de beskæftigelses-, behandlings- og bredere rehabiliterende tilbud, der findes til de flygtninge med traumer rundt om i landet. Den opdateres en gang årligt samtidig med en venteliste, der også er på hjemmesiden, og som opgør hvor mange flygtninge, der venter på behandling samt, hvor lang tid de venter.

Organisationerne, der står bag siden er:

Dansk Flygtningehjælp, CETT, RCT, Oasis og Videnscenter for Transkulturel Psykiatri.