Musik, søvn og traumatiserede flygtninge

Et pilotstudie om musikterapi til traumatiserede

En måde at forbedre søvnkvaliteten på kan være ved hjælp af musik. Musik har i
mange hundrede år været knyttet til søvn, hvilket tydeligt ses af eksistensen af en decideret søvn-musikgenre, nemlig vuggeviser. Det er dog først i de seneste årtier, at man er begyndt at forske området.

Det nærværende pilotstudie blev udført i 2010 hos Integrationsnet – en del af Dansk Flygtningehjælp af psykolog Karen Vibe Jespersen, og målet var at undersøge, om musik kan bruges til at forbedre søvnkvaliteten hos traumatiserede flygtninge.

Tre hypoteser blev undersøgt: 1) at lytte til rolig musik ved sengetid kan forbedre søvnkvaliteten hos traumatiserede flygtninge, 2) forbedret søvnkvalitet vil reducere traumesymptomer og 3) forbedret søvnkvalitet vil højne det generelle velbefindende.