Next practice – best practice

Udgivet af: SYNerGAIA januar 2011
Bogen Next practice – best practice giver en forståelses- og referenceramme for den fagperson, der ønsker at arbejde helhedsorienteret med traumatiserede flygtninge og specifikt ønsker inspiration til at arbejde med psykoedukation i et familierettet systemisk perspektiv.

I bogens første del gennemgås de mest fundamentale komponenter i traumets dynamik, samt traumets effekt i familiesystemet, familiesystemets iboende ressourcer og begrebet sekundær traumatisering. Der er fokus på de teoretiske aspekter af at arbejde med familien som system – som en del af en større helhed – og det ”at gen-oprette balancer”.
Bogens anden del gennemgår de to centrale pædagogiske aspekter, læring og mestring, som er nødvendige for at kunne foretage psykoedukation i praksis. Læseren indføres i en række ”strenge”, som psykoedukation kan spille på – fra information, over undervisning, øvelser, samtale til træning og terapi. Disse komponenter forklares og sættes i forhold til hinanden.
I tredje del ses mere specifikt på psykoedukationsbegrebet i forhold til målgruppen af traumatiserede flygtninge. Familierettet psykoedukation består af seks centrale komponenter, hvoraf de to er læring og mestring, som beskrives i bogens anden del. De fire andre komponenter i den familierettede psykoedukation, tværfaglighed, familien som gruppe og i fællesskabet, rekruttering samt inddragelse af kursisternes ønsker og behov, bliver indgående behandlet her i bogens tredje del.
Slutteligt bliver der samlet op erfaringer og resultater fra det landsdækkende projekt Psykoedukation for traumatiserede flygtninge og deres familier 2007-2010, som bogen udspringer af.

Forfattere til bogen er cand.mag. Michael Stubberup og Socialrådgiver Grethe Bech samt cand.psych. Marianne Elbrønd.