PTSD og sprogindlæring

Udgivet af: Indvandrermedicinsk Klinik januar 2014
Rapport om sammenhængen mellem PTSD og sprogindlærings vanskeligheder

Rapport om hvordan PTSD påvirker sproglæring.
Indvandrermedicinsk klinik udsendte d. 8. januar 2014 en ny rapport om, hvorfor PTSD patienter ofte har svært ved at lære sprog. Det er en videnskabelig rapport, der for første gang beskriver, hvorfor flygtninge med Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD) ofte har svært ved at lære dansk på det niveau, der skal til for at opnå dansk statsborgerskab. PTSD påvirker ikke alene hukommelse og koncentration, men har også betydning for, at ord og begreber fejl opfattes, og PTSD patienter kan direkte opleve sprogskolen som et traume i sig selv. PTSD patienter stilles dermed ringere end andre flygtninge. Men netop den manglende faste opholdstilladelse er med til at forværre deres PSTD symptomer, som truer med at blive kroniske og uden mulighed for behandling.

Kontakt

Indvandrermedicinsk Klinik
Morten Sodemann