Rehabiliteringscentret Verdande

Udgivet af: Haderslev Kommune maj 2011
Rehabiliteringscentret Verdande varetager bindeledsopgaver for borgere med traumer i Haderslev Kommune.

Verdande støtter borgerne i deres kontakter med forskellige behandlingstilbud, praktiserende læger, sagsbehandlere i kommunen og beskæftigelsesfaglige tilbud. Verdande er et eksempel på, at en specialiseret enhed under jobcentret kan varetage bindeledsopgaver og bistå både borgere og forskellige myndigheder med kontakt, støtte, rådgivning og viden.

Rehabiliteringscentret – hvad er det?

Verdande er Haderslev kommunes tilbud til traumeramte borgere, der ofte ikke passer ind i de mere gængse beskæftigelsesrettede tilbud og har brug for en særlig håndholdt indsats. Verdande er en del af Jobcenter Haderslev, men placeret uden for den traditionelle organisationsstruktur i Haderslev Kommune - både fysisk og organisatorisk.

Det generelle mål for indsatsen er at støtte og hjælpe borgeren til at forbedre sit funktionsniveau i hverdagen samt undervise borgeren i, hvad der sker med kroppen og psyken, når man oplever problemstillinger omkring PTSD. Det foregår gennem aktiviteter som bevægelse og afspænding, psykoedukation og remenicens, individuel rådgivning og afklaring samt prøveforberedende danskundervisning ud fra borgerens forudsætninger.

Samarbejdet mellem Verdande og Haderslev Kommune involverer et tæt samarbejde med bl.a. det sundhedsfaglige system, Integrationsteamet, Familieafdelingen, Rehabiliteringscentret for Torturofre (RCT) m.fl., hvor Verdande fungerer som kontaktperson mellem en række aktører omkring den traumatiserede borger. Denne funktion som kontaktperson består bl.a. i at følge borgerens situation og bistå denne ved kontakt og samtaler med andre professionelle aktører i kommunen. Verdande forestår således bindeledsfunktionen mellem aktørerne for borgere i Haderslev Kommune med PTSD.

Resultat og effekt

Verdande foretager en intern opfølgning for hver borger hver 3. måned. Her vurderes status på borgerens situation og målsætninger justeres efter behov. Efter endt forløb evalueres dette i en samtale med borgeren. Et væsentligt element for traumatiserede borgere er, at de har et betydeligt svagere udgangspunkt, hvad angår deres tilbagevenden på arbejdsmarkedet på grund af traumer og PTSD. Og behandlingen for PTSD kan være langvarig og svær at dokumentere, da en egentlig helbredelse af sygdommen ikke er mulig. Verdandes interne evaluering viser dog, hvordan der hos borgeren er en opfattelse af positive fremskridt for borgerens traumehåndtering og funktionsniveau.

Det er endvidere opfattelsen hos Verdandes samarbejdspartere, at Verdande udgør en vigtig og nødvendig samarbejdspartner, hvad angår ressourcesvage borgere med PTSD. De vurderer, at Verdande dels udgør en vigtig sparringspartner for specialiseret viden om traumatiserede borgere i Haderslev Kommune og samtidig har en positiv effekt på borgerens situation.

Brug værktøjet

Information om nærmere udformning af tilbud og aktiviteter hos Verdande kan findes hos centerleder Niels Stigaard Ravn, der kontaktes ved hjælp af nedenstående oplysninger.

Kontakt

Haderslev Kommune
Centerleder Niels Stigaard Ravn
Tlf.: 74 34 08 11