"Snak om det... med alle børn"

Udgivet af: PsykInfo MIDT juni 2013
Bogen skal give børn viden og indsigt i, at det aldrig er børns skyld, når voksne lider af traumer og andre psykiske lidelser. Billeder og tekst, der henvender sig til både børn og voksne viser og fortæller om hvordan det kan opleves både indeni den, der har et traume og 'udenpå' - hvordan det især kan opleves af børn, når forældre har traumer. Udgivet på dansk og engelsk.

"Snak om det... med alle børn"

en bog om angst, depression, stress og traumer

af Karen Glistrup,

Denne bog er også udgivet på dansk med titlen: "Snak om det... med alle børn" - en bog om angst, depression, stress og traumer. Den engelske udgave er tilegnet engelsktalende flygtningefamilier. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har støttet udgivelsen. Bogen fås som både papir og e-bog på www.snak-om-det.dk.

"Talk about it... " / "Snak om det..." er på én gang skrevet til både små børn, større børn og voksne. Hvert opslag har en tekst til hver af disse målgrupper. Pia Olsens billeder fortæller sammen med teksten, der trods faglig præcision er fritaget for fagudtryk, om hvordan man kan forstå og leve med et familiemedlem, der har traumer eller andre psykiske lidelser.

Tabuerne om psykiske lidelser er stærke blandt både danskere og indvandrere, og de går i arv til børnene, hvis ikke vi bryder dem overfor børnene. Mange voksne - også de professionelle (lærere og pædagoger) føler sig usikre på, hvordan de kan snakke med børn om disse emner. Især er mange urolige for at 'ribbe op i noget' i relation til børn med flygtningebaggrund, så børnene kommer til at opleve tavshed om dele af deres tilværelse, som har stor betydning for deres liv. Bogen er tænkt som en hjælp til både forældre og professionelle og som et bidrag til at bryde tabuer og mindske skam, fordomme.

Psykiatrifonden er netop nu med støtte fra TrygFonden og Egmont Fonden i gang med at realisere et projekt, der på baggrund af bogen er udviklet af Karen Glistrup: "Snak om det... med skolebørn". Projektet skaber et digitalt undervisningsmateriale målrettet 0.-6. klasse med bl.a. små tegnefilm, hvor Pia Olsens figurer bliver levende og kan hjælpe lærere og pædagoger med at tage emnet op i klassen. 

Kontakt

PsykInfo MIDT
Karen Glistrup
Skovstien 4, 8680 Ry
Tlf.: 23461958