Traumepædagogik

Udgivet af: www.forlagetkis.dk maj 2013
Materialet består af 2 bøger ” Den Blødende Bro – tavshedens stemme” og ”Gundevild i 1000årsskoven – en eventyrfortælling om kraft”, som begge på hver deres måde har til formål at formidle viden, erfaringer og værktøjer til brug i mødet med traumatiserede børn og unge.

Værktøjet – traumepædagogik – er målrettet primært lærere og pædagoger, som arbejder med eller har traumatiserede børn i skoleklasser og i daginstitution. Men også socialrådgivere, psykologer og kunstterapeuter er målgruppen.

Værktøjet består af en traumepædagogisk metode, som anvender billedudtryk og billedfortælling som en måde at forløse det, som har vanskeligt ved at finde verbale ord.

For at kunne bruge det traumepædagogiske værktøj kræver det, at den voksne omsorgsperson lærer metoden at kende gennem afprøvning af denne.

Resultat og effekt

Resultat og effekt er beskrevet i bogen ” Den Blødende Bro – tavshedens stemme”. Angivelse af yderligere fakta og en talmæssig vurdering med videnskabelig evidens mht. effekt findes ikke, men kan underbygges af anden praksislitteratur bl.a. ”Når det almindelige bliver ualmindeligt vigtigt – en bog om børn med traumer”.

Brug værktøjet

Man kan komme i gang med at bruge værktøjet ved at uddanne sig i, hvilke følgevirkninger traumer har for børns mulighed for social tilpasning og læring. Man kan undersøge mulighederne for kurser bl.a. gennem regionale centre f.eks. www.cett.dk og www.dignityinstitute.dk i København. Eller man kan henvende sig til forfatteren på kis.henriksen@mail.dk og/eller www.forlagetkis.dk med henblik på køb af bøger, hvori man kan læse om metoden, hente konsulentbistand eller anmode om et projektforløb baseret på den traumepædagogiske metode.

I forhold til anvendelse af den traumepædagogiske metode er det vigtigt at overveje ens egen tillid til selve metodens konkrete værktøj – herunder brugen af billedudtryk og billedfortælling som en traumeforløsende metode uden at være et terapeutisk redskab. Ligesom det er af stor betydning selv at have prøvet et billedforløb med efterfølgende billedfortælling.

Den Blødende Bro - tavshedens stemme” henvender sig til lærere og pædagoger, som i deres arbejde møder traumatiserede børn og unge i skole og daginstitution, men også til andre fagpersoner, herunder socialrådgivere, psykologer og kunstterapeuter samt studerende og personer inden for kunsten og kunstterapiens verden, som er interesserede i eller beskæftiger sig med kunsten som et særligt sprog.

Bogen bygger på erfaringer i mødet med krigstraumatiserede børn og unge i Danmark og med lærere og pædagoger i Bosnien-Hercegovina, som havde krigstraumatiserede børn og unge i klasserne.

Bogen har til formål at formidle viden, erfaringer og værktøjer til brug i mødet med traumatiserede børn og unge.

Gundevild i 1000årsskoven – en eventyrfortælling om kraft følger op på den første bogs tema og handler om en 7-årig pige på flugt fra krigens mareridt, og hvordan hun gennem arbejdet med at tegne og male sine drømme slipper angsten. Bogen er primært en samtalebog for børn i alderen 6 – 12 år i samvær med forældre, lærere, pædagoger og behandlere.

Formålet er, at give traumatiserede børn håb og en mulighed for at spejle sig i eventyret om en pige, som finder fred med sig selv trods et voldsomt traume.

Bøgerne kan bestilles via hjemmesiden www.forlagetkis.dk

Kontakt

www.forlagetkis.dk
Kis Henriksen
Momleby 19, Lundeborg
5874 Hesselager
Tlf.: 28962803