Traumer og børn

En introduktion til de udfordringer, der kan knytte sig til at arbejde med børn fra familier præget af traumer efter krig, flugt og tortur.

Materialet er udarbejdet som opfølgning på uddannelsesforløbet ”Børn på tværs af Grænser” i Varde og Middelfart Kommuner

Med baggrund i forskellige screeninger, undersøgelser og estimater anslås det, at 25-40% af alle flygtninge og familiesammenførte indvandrere i Danmark er traumatiserede. Mange af dem udvikler såkaldte svære eller komplekse traumer med tilhørende vanskeligheder ved at regulere følelser, vanskeligheder med hukommelsen og manglende koncentrationsevne.

Forskning har vist, at den PTSD-ramtes familie risikerer at blive mærket af de lidelser, han eller hun bærer med sig, ved at udvikle tilsvarende stress-symptomer eller blive angste og deprimerede. Og børn, som jo oftest er solidariske med deres forældre, kan f.eks. få samme hovedpine eller mavesmerter som den traumatiserede forælder.

Pixibogen ”Traumer og børn” er tænkt som en grundlæggende introduktion til, hvordan PTSD kan påvirke familiedynamikken i flygtningefamilier. Desuden gives et par bud på greb, der kan være nyttige i arbejdet med børnene for pædagoger, skolelærere og andre, der møder dem i det daglige arbejde.

Pixibogen er udgivet af Center for Traume- og Torturoverlevere og finansieret af det tidligere Integrationsministerium.