Traumeundersøgelse - Undersøgelse af indsatsen for flygtninge med traumer i Danmark

september 2013
Rapporten er en undersøgelse af indsatsen for flygtninge med traumer i Danmark.

96 kommuner har deltaget i denne traumeundersøgelse, som bygger på analyser af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, herunder i flere forvaltninger i hver af de deltagende kommuner. Undersøgelsen bygger endvidere på kvalitative interview med nogle af de deltagende kommuner samt med eksperter på området.

Formålet har været at afdække tre hovedområder: 1) målgruppen af traumatiserede flygtninge; 2) indsatser til målgruppen og 3) organiserings- og samarbejdsformer.

Undersøgelsen af traumeområdet i Danmark er finansieret af satspuljemidler fra satspuljeaftalen for 2012 og er iværksat af Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Undersøgelsen er foretaget af konsulentfirmaet LG Insight.

Undersøgelsen er udgivet elektronisk.