Traumeundersøgelse

Udgivet af: LG Insight september 2013
Undersøgelse af indsatsen for flygtninge med traumer i Danmark

Formålet med undersøgelsen er dels at få overblik over, hvilke typer af kommunale indsatser traumatiserede familier tilbydes og dels at få afdækket organisering og samarbejde internt og på tværs af kommuner, regioner og staten om indsatsen. Kortlægningen er således igangsat med ønsket om at få en mere systematisk viden om flygtningefamilier med traumer, indsatserne til dem og det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring disse traumeindsatser.
Denne kortlægning af traumeområdet i Danmark er finansieret af satspuljemidler fra satspuljeaftalen for 2012 og er iværksat af Social-, Børne- og Integrationsministeriet.