Traumer

 

Sådan hjælper du et barn med traumer

 
En folder til flygtningeforældre der beskriver, hvordan de kan støtte børn med traumer.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Sådan hjælper du et barn med traumer

 
En folder til flygtningeforældre med værktøjer, der kan hjælpe et barn med traumer.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Familiebehandling i Oasis

 
En pjece om hvilke symptomer, der typisk er tilstede i traumatiserede flygtningefamilier og hvordan Oasis samarbejder med henviser, familien selv og alle omkring den.
Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge

Fokuseret PTSD-indsats

 
Fokuseret PTSD-indsats er et metodeudviklingsprojekt, der afprøver tre tilgange i forhold til målgruppen 10-14 årige drenge fra traumatiserede familier: 1) Vidensformidling om PTSD til drengene, forældre og andre voksne omkring dem. 2) Arbejde med kropsbevidsthed ud fra en kropsdynamisk tankegang. 3) Arbejde med robusthed via mentalisering.
Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

"Snak om det... med alle børn"

 
Bogen skal give børn viden og indsigt i, at det aldrig er børns skyld, når voksne lider af traumer og andre psykiske lidelser. Billeder og tekst, der henvender sig til både børn og voksne viser og fortæller om hvordan det kan opleves både indeni den, der har et traume og 'udenpå' - hvordan det især kan opleves af børn, når forældre har traumer. Udgivet på dansk og engelsk.
PsykInfo MIDT

Traumepædagogik

 
Materialet består af 2 bøger ” Den Blødende Bro – tavshedens stemme” og ”Gundevild i 1000årsskoven – en eventyrfortælling om kraft”, som begge på hver deres måde har til formål at formidle viden, erfaringer og værktøjer til brug i mødet med traumatiserede børn og unge.
www.forlagetkis.dk

Musik, søvn og traumatiserede flygtninge

 
Et pilotstudie om musikterapi til traumatiserede
Integrationsnet - En del af Dansk Flygtningehjælp

Rehabiliteringscentret Verdande

 
Rehabiliteringscentret Verdande varetager bindeledsopgaver for borgere med traumer i Haderslev Kommune.
Haderslev Kommune

FriRum – En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier

 
Håndbogen er målrettet praktikere som ønsker at arbejde med børnegrupper – særligt med flygtningebørn.

Kvinder i krydspres

 
Rapport med refleksioner, metoder og fortællinger om integrations- og beskæftigelsesrettet arbejde med kvinder i traumatiserede flygtningefamilier.
Røde Kors

Udbyderkatalog – Vidensbazar om trauma og beskæftigelse

 
Et praktisk inspirationsværktøj til de personer, der til hverdag arbejder med beskæftigelsesindsatsen for de traumatiserede borgere.
Det tidligere ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Hjemmesiden traume.dk

 
Traume.dk er en hjemmeside, der henvender sig til professionelle som igennem deres arbejde er i kontakt med flygtninge med traumer. På hjemmesiden kan man finde en række fagopslag, der giver konkret viden samt råd og vejledning om de særlige situationer, der kan opstå i mødet dem.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Musik brugt terapeutisk i flygtningefamilier - giver gladere flygtninge med fremtidshåb

 
Kan musikterapi bruges i behandlingen af traumatiserede?
Integrationsnet - En del af Dansk Flygtningehjælp