Traumer

 

Flygtninges mentale sundhed

 
Notat opsummerer hovedpointer fra aktuel forskning om flygtninges mentale sundhed.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Rapport om flygtningebørns trivsel i skolen

 
Rapporten ”Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere” er kulminationen på et forskningsprojekt mellem Oasis og Københavns Universitet omkring undersøgelse af, hvordan børn af traumatiserede forældre trives psykisk og socialt i de danske skoler. Undersøgelsen er den første af sin slags i Danmark.
Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge

PTSD og sprogindlæring

 
Rapport om sammenhængen mellem PTSD og sprogindlærings vanskeligheder
Indvandrermedicinsk Klinik

Traumeundersøgelse

 
Undersøgelse af indsatsen for flygtninge med traumer i Danmark
LG Insight

Traumeundersøgelse - Undersøgelse af indsatsen for flygtninge med traumer i Danmark

 
Rapporten er en undersøgelse af indsatsen for flygtninge med traumer i Danmark.

Trauma, exile and mental health in young refugees

 
Doktordisputats om unge flygtninges traumer og psykiske sundhed i Danmark baseret på 20 års forskningsarbejde.
DIGNITY

Flygtningebørn – virkningsfulde indsatser.

 
”Flygtningebørn – virkningsfulde indsatser” giver et overblik over dansk og international forskning om arbejdet med flygtningebørn. Det gennemgående tema er, at indsatser for udsatte flygtningebørn dreje sig om børnenes sociale liv og ikke kun om deres individuelle psykiske problemer.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer

 
I filmen fortæller fem flygtninge, der lever med traumer, om deres kamp for at skabe sig et godt liv på trods af svære odds.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Traumer og børn

 
En introduktion til de udfordringer, der kan knytte sig til at arbejde med børn fra familier præget af traumer efter krig, flugt og tortur.
Afdeling for Traume- og Torturoverlevere

Next practice – best practice

 
Bogen Next practice – best practice giver en forståelses- og referenceramme for den fagperson, der ønsker at arbejde helhedsorienteret med traumatiserede flygtninge og specifikt ønsker inspiration til at arbejde med psykoedukation i et familierettet systemisk perspektiv.
SYNerGAIA

Rapport om familierettet psykoedukation for traumatiserede flygtninge

 
Professor Peter Berliner, har været evaluator på projektet "Psykoedukation for traumatiserede flygtninge og deres familier" ledet af SYNerGAIA fra 2007-2010. Han har udfærdiget en rapport over de tre års arbejde og erfaringerne heraf.
SYNerGAIA

Følelsernes Sprog – Psykoedukation i børnehøjde

 
Følelsernes sprog er et metodehæfte om pædagogisk arbejde med traumatiserede børn af forældre med indvandrer- eller flygtningebaggrund.
SYNerGAIA

Pædagogisk Rehabilitering i teori, metode og praksis – fra tværfagligt eksperiment til integreret praksis

 
En fagbog om rehabilitering af traumatiserede mennesker, herunder flygtninge og indvandrere med PTSD og lignende symptomer.
SYNerGAIA

Bladet Frivillig om traumatiserede flygtninge

 
Temanummer om traumatiserede flygtninge
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Arbejdets betydning for flygtninge med traumer - og andre forhold i eksiltilværelsen, der spiller ind på det psykiske helbred

 
Forskningsregistranten sammenfatter 24 studier, som undersøger sammenhængen mellem arbejde og traumatiserede flygtninges livskvalitet.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Det traumatiserede barn

 
Bog.
Bogforlaget Frydenlund

Når det almindelige bliver ualmindeligt vigtigt

 
Flygtningebørn, der bærer på tunge og triste oplevelser, udgør én af de meget store pædagogiske udfordringer. Mange af disse børn har haft oplevelser, vi ikke umiddelbart kan forestille os, og som vi måske derfor ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på at lytte til.
Special-pædagogisk forlag