Traumer

Filtrer
 

Det traumatiserede barn

 
Bog.
Bogforlaget Frydenlund

Traumer og børn

 
En introduktion til de udfordringer, der kan knytte sig til at arbejde med børn fra familier præget af traumer efter krig, flugt og tortur.
Afdeling for Traume- og Torturoverlevere

Sådan hjælper du et barn med traumer

 
En folder til flygtningeforældre med værktøjer, der kan hjælpe et barn med traumer.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Sådan hjælper du et barn med traumer

 
En folder til flygtningeforældre der beskriver, hvordan de kan støtte børn med traumer.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtninges mentale sundhed

 
Notat opsummerer hovedpointer fra aktuel forskning om flygtninges mentale sundhed.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Hjemmesiden traume.dk

 
Traume.dk er en hjemmeside, der henvender sig til professionelle som igennem deres arbejde er i kontakt med flygtninge med traumer. På hjemmesiden kan man finde en række fagopslag, der giver konkret viden samt råd og vejledning om de særlige situationer, der kan opstå i mødet dem.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn – virkningsfulde indsatser.

 
”Flygtningebørn – virkningsfulde indsatser” giver et overblik over dansk og international forskning om arbejdet med flygtningebørn. Det gennemgående tema er, at indsatser for udsatte flygtningebørn dreje sig om børnenes sociale liv og ikke kun om deres individuelle psykiske problemer.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer

 
I filmen fortæller fem flygtninge, der lever med traumer, om deres kamp for at skabe sig et godt liv på trods af svære odds.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Arbejdets betydning for flygtninge med traumer - og andre forhold i eksiltilværelsen, der spiller ind på det psykiske helbred

 
Forskningsregistranten sammenfatter 24 studier, som undersøger sammenhængen mellem arbejde og traumatiserede flygtninges livskvalitet.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Trauma, exile and mental health in young refugees

 
Doktordisputats om unge flygtninges traumer og psykiske sundhed i Danmark baseret på 20 års forskningsarbejde.
DIGNITY

Udbyderkatalog – Vidensbazar om trauma og beskæftigelse

 
Et praktisk inspirationsværktøj til de personer, der til hverdag arbejder med beskæftigelsesindsatsen for de traumatiserede borgere.
Det tidligere ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Bladet Frivillig om traumatiserede flygtninge

 
Temanummer om traumatiserede flygtninge
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Rehabiliteringscentret Verdande

 
Rehabiliteringscentret Verdande varetager bindeledsopgaver for borgere med traumer i Haderslev Kommune.
Haderslev Kommune

PTSD og sprogindlæring

 
Rapport om sammenhængen mellem PTSD og sprogindlærings vanskeligheder
Indvandrermedicinsk Klinik

Musik brugt terapeutisk i flygtningefamilier - giver gladere flygtninge med fremtidshåb

 
Kan musikterapi bruges i behandlingen af traumatiserede?
Integrationsnet - En del af Dansk Flygtningehjælp

Musik, søvn og traumatiserede flygtninge

 
Et pilotstudie om musikterapi til traumatiserede
Integrationsnet - En del af Dansk Flygtningehjælp

Traumeundersøgelse

 
Undersøgelse af indsatsen for flygtninge med traumer i Danmark
LG Insight

Traumeundersøgelse - Undersøgelse af indsatsen for flygtninge med traumer i Danmark

 
Rapporten er en undersøgelse af indsatsen for flygtninge med traumer i Danmark.

Narrativt og kreativt gruppeforløb for uledsagede mindreårige

 
Behandlingen består i at skrive en fælles historie om en fiktiv person og tale om søvn, sundhed og sorg. Det giver deltagerne mulighed for at bearbejde egne oplevelser. De kreative og fysiske øvelser forebygger, at de unge senere får kroniske psykiske problemer.
Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge

Rapport om flygtningebørns trivsel i skolen

 
Rapporten ”Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere” er kulminationen på et forskningsprojekt mellem Oasis og Københavns Universitet omkring undersøgelse af, hvordan børn af traumatiserede forældre trives psykisk og socialt i de danske skoler. Undersøgelsen er den første af sin slags i Danmark.
Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge