Traumer

Filtrer
 

Når det almindelige bliver ualmindeligt vigtigt

 
Flygtningebørn, der bærer på tunge og triste oplevelser, udgør én af de meget store pædagogiske udfordringer. Mange af disse børn har haft oplevelser, vi ikke umiddelbart kan forestille os, og som vi måske derfor ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på at lytte til.
Special-pædagogisk forlag

Musik brugt terapeutisk i flygtningefamilier - giver gladere flygtninge med fremtidshåb

 
Kan musikterapi bruges i behandlingen af traumatiserede?
Integrationsnet - En del af Dansk Flygtningehjælp

Hjemmesiden traume.dk

 
Traume.dk er en hjemmeside, der henvender sig til professionelle som igennem deres arbejde er i kontakt med flygtninge med traumer. På hjemmesiden kan man finde en række fagopslag, der giver konkret viden samt råd og vejledning om de særlige situationer, der kan opstå i mødet dem.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Det traumatiserede barn

 
Bog.
Bogforlaget Frydenlund

Udbyderkatalog – Vidensbazar om trauma og beskæftigelse

 
Et praktisk inspirationsværktøj til de personer, der til hverdag arbejder med beskæftigelsesindsatsen for de traumatiserede borgere.
Det tidligere ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Arbejdets betydning for flygtninge med traumer - og andre forhold i eksiltilværelsen, der spiller ind på det psykiske helbred

 
Forskningsregistranten sammenfatter 24 studier, som undersøger sammenhængen mellem arbejde og traumatiserede flygtninges livskvalitet.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Bladet Frivillig om traumatiserede flygtninge

 
Temanummer om traumatiserede flygtninge
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Samfund og sprog som rehabilitering – erfaringer fra et udviklingsprojekt for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse

 
Læs om de faglige udfordringer og muligheder man som socialfaglig og pædagogisk medarbejder har, når man skal tilrettelægge pædagogiske og rehabiliterende aktiviteter for etniske minoriteter med traumer eller sindslidelse, herunder hjemløse.

Pædagogisk Rehabilitering i teori, metode og praksis – fra tværfagligt eksperiment til integreret praksis

 
En fagbog om rehabilitering af traumatiserede mennesker, herunder flygtninge og indvandrere med PTSD og lignende symptomer.
SYNerGAIA

Følelsernes Sprog – Psykoedukation i børnehøjde

 
Følelsernes sprog er et metodehæfte om pædagogisk arbejde med traumatiserede børn af forældre med indvandrer- eller flygtningebaggrund.
SYNerGAIA

Kvinder i krydspres

 
Rapport med refleksioner, metoder og fortællinger om integrations- og beskæftigelsesrettet arbejde med kvinder i traumatiserede flygtningefamilier.
Røde Kors

Rapport om familierettet psykoedukation for traumatiserede flygtninge

 
Professor Peter Berliner, har været evaluator på projektet "Psykoedukation for traumatiserede flygtninge og deres familier" ledet af SYNerGAIA fra 2007-2010. Han har udfærdiget en rapport over de tre års arbejde og erfaringerne heraf.
SYNerGAIA

FriRum – En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier

 
Håndbogen er målrettet praktikere som ønsker at arbejde med børnegrupper – særligt med flygtningebørn.

Next practice – best practice

 
Bogen Next practice – best practice giver en forståelses- og referenceramme for den fagperson, der ønsker at arbejde helhedsorienteret med traumatiserede flygtninge og specifikt ønsker inspiration til at arbejde med psykoedukation i et familierettet systemisk perspektiv.
SYNerGAIA

Traumer og børn

 
En introduktion til de udfordringer, der kan knytte sig til at arbejde med børn fra familier præget af traumer efter krig, flugt og tortur.
Afdeling for Traume- og Torturoverlevere

At leve med traumer

 
I filmen fortæller fem flygtninge, der lever med traumer, om deres kamp for at skabe sig et godt liv på trods af svære odds.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtningebørn – virkningsfulde indsatser.

 
”Flygtningebørn – virkningsfulde indsatser” giver et overblik over dansk og international forskning om arbejdet med flygtningebørn. Det gennemgående tema er, at indsatser for udsatte flygtningebørn dreje sig om børnenes sociale liv og ikke kun om deres individuelle psykiske problemer.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Rehabiliteringscentret Verdande

 
Rehabiliteringscentret Verdande varetager bindeledsopgaver for borgere med traumer i Haderslev Kommune.
Haderslev Kommune

Trauma, exile and mental health in young refugees

 
Doktordisputats om unge flygtninges traumer og psykiske sundhed i Danmark baseret på 20 års forskningsarbejde.
DIGNITY

Musik, søvn og traumatiserede flygtninge

 
Et pilotstudie om musikterapi til traumatiserede
Integrationsnet - En del af Dansk Flygtningehjælp