Traumer

Filtrer
 

"Snak om det... med alle børn"

 
Bogen skal give børn viden og indsigt i, at det aldrig er børns skyld, når voksne lider af traumer og andre psykiske lidelser. Billeder og tekst, der henvender sig til både børn og voksne viser og fortæller om hvordan det kan opleves både indeni den, der har et traume og 'udenpå' - hvordan det især kan opleves af børn, når forældre har traumer. Udgivet på dansk og engelsk.
PsykInfo MIDT

Arbejdets betydning for flygtninge med traumer - og andre forhold i eksiltilværelsen, der spiller ind på det psykiske helbred

 
Forskningsregistranten sammenfatter 24 studier, som undersøger sammenhængen mellem arbejde og traumatiserede flygtninges livskvalitet.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer

 
I filmen fortæller fem flygtninge, der lever med traumer, om deres kamp for at skabe sig et godt liv på trods af svære odds.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Bladet Frivillig om traumatiserede flygtninge

 
Temanummer om traumatiserede flygtninge
Frivillignet – en del af Dansk Flygtningehjælp

Det traumatiserede barn

 
Bog.
Bogforlaget Frydenlund

Familiebehandling i Oasis

 
En pjece om hvilke symptomer, der typisk er tilstede i traumatiserede flygtningefamilier og hvordan Oasis samarbejder med henviser, familien selv og alle omkring den.
Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge

Flygtningebørn – virkningsfulde indsatser.

 
”Flygtningebørn – virkningsfulde indsatser” giver et overblik over dansk og international forskning om arbejdet med flygtningebørn. Det gennemgående tema er, at indsatser for udsatte flygtningebørn dreje sig om børnenes sociale liv og ikke kun om deres individuelle psykiske problemer.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Flygtninges mentale sundhed

 
Notat opsummerer hovedpointer fra aktuel forskning om flygtninges mentale sundhed.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Fokuseret PTSD-indsats

 
Fokuseret PTSD-indsats er et metodeudviklingsprojekt, der afprøver tre tilgange i forhold til målgruppen 10-14 årige drenge fra traumatiserede familier: 1) Vidensformidling om PTSD til drengene, forældre og andre voksne omkring dem. 2) Arbejde med kropsbevidsthed ud fra en kropsdynamisk tankegang. 3) Arbejde med robusthed via mentalisering.
Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Følelsernes Sprog – Psykoedukation i børnehøjde

 
Følelsernes sprog er et metodehæfte om pædagogisk arbejde med traumatiserede børn af forældre med indvandrer- eller flygtningebaggrund.
SYNerGAIA

FriRum – En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier

 
Håndbogen er målrettet praktikere som ønsker at arbejde med børnegrupper – særligt med flygtningebørn.

Hjemmesiden traume.dk

 
Traume.dk er en hjemmeside, der henvender sig til professionelle som igennem deres arbejde er i kontakt med flygtninge med traumer. På hjemmesiden kan man finde en række fagopslag, der giver konkret viden samt råd og vejledning om de særlige situationer, der kan opstå i mødet dem.
Center for Udsatte Flygtninge - En del af Dansk Flygtningehjælp

Kunstterapi for traumatiserede flygtninge

 
Flygtninge i behandling i Oasis kan nu også få bearbejdet deres traumer gennem billeder. Gruppen fungerer som supplement til den øvrige behandling.
Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge

Kvinder i krydspres

 
Rapport med refleksioner, metoder og fortællinger om integrations- og beskæftigelsesrettet arbejde med kvinder i traumatiserede flygtningefamilier.
Røde Kors

Musik brugt terapeutisk i flygtningefamilier - giver gladere flygtninge med fremtidshåb

 
Kan musikterapi bruges i behandlingen af traumatiserede?
Integrationsnet - En del af Dansk Flygtningehjælp

Musik, søvn og traumatiserede flygtninge

 
Et pilotstudie om musikterapi til traumatiserede
Integrationsnet - En del af Dansk Flygtningehjælp

Når det almindelige bliver ualmindeligt vigtigt

 
Flygtningebørn, der bærer på tunge og triste oplevelser, udgør én af de meget store pædagogiske udfordringer. Mange af disse børn har haft oplevelser, vi ikke umiddelbart kan forestille os, og som vi måske derfor ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på at lytte til.
Special-pædagogisk forlag

Narrativt og kreativt gruppeforløb for uledsagede mindreårige

 
Behandlingen består i at skrive en fælles historie om en fiktiv person og tale om søvn, sundhed og sorg. Det giver deltagerne mulighed for at bearbejde egne oplevelser. De kreative og fysiske øvelser forebygger, at de unge senere får kroniske psykiske problemer.
Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge

Next practice – best practice

 
Bogen Next practice – best practice giver en forståelses- og referenceramme for den fagperson, der ønsker at arbejde helhedsorienteret med traumatiserede flygtninge og specifikt ønsker inspiration til at arbejde med psykoedukation i et familierettet systemisk perspektiv.
SYNerGAIA

Pædagogisk Rehabilitering i teori, metode og praksis – fra tværfagligt eksperiment til integreret praksis

 
En fagbog om rehabilitering af traumatiserede mennesker, herunder flygtninge og indvandrere med PTSD og lignende symptomer.
SYNerGAIA