Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge - en metode og implementeringsguide

Udgivet af: CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland april 2014
Der er brug for bedre spredning af perspektivrige metoder til forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet. Denne metode- og implementeringshåndbog kortlægger seks igangværende kommunale forebyggelsesmetoder, herunder: Socialrådgivere på skoler, Mægling mellem unge, Forældrerådslagning og Frivillige mentorer.

Der er stort behov for bedre viden om danske kommuners positive erfaringer med udvikling og implementering af konkrete metoder til forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet. CFK har således i samarbejde med Socialstyrelsen gennemført en kortlægning af veldokumenterede kommunale forebyggelsesmetoder, som er mundet ud i en metode- og implementeringsguide. Guiden henvender sig især til de politiske og administrative beslutningstagere samt faglige nøglemedarbejdere, som er ansvarlige for at koordinere og udvikle kommunernes forebyggelse af ungdomskriminalitet.

Publikationen er blevet til gennem tre faser. En breddekortlægningsfase, som mundede ud i en udvælgelse af seks metoder til uddybende kortlægning. En dybdekortlægningsfase, hvor de udvalgte metoder blev belyst efter en ensartet metodik og fremgangsmåde. Til slut fulgte en formidlingsfase, hvor udkast til metode- og implementeringsguidens afsnit blev kvalificeret på forskellig vis. Datagrundlaget var en kombination af desk research, dokumentstudier, litteraturinddragelse, workshop-interview samt personinterview.

Projektet blev finansieret med midler fra Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE) samt Socialstyrelsen.

Kontakt

CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
Henriette Qvist
Olof Palmes Allé 15
8200 Aarhus N
Tlf.: 78410003