Den gode far

Udgivet af: Børnehuset Buen juni 2013
Den Gode Far er både et netbaseret forebyggende dialog- og inspirationsprojekt for traumatiserede nydanske familiefædre og deres familier, men det er også ment til brug for professionelle fagpersoner.

Den Gode Far består af et webforum www.dengodefar.dk, med 10 tematiserede dokumentarfilm samt én samlet film på ca. 40 minutter.

De medvirkende er fra Hillerød og København, og har indgående kendskab til filmens tema fra deres eget liv.  De fortæller, om hvad de personligt har oplevet, var svært for dem, for deres far, deres ægtefælle, deres onkel eller bror.  De taler, om hvad de mener, kan være godt at gøre i nogle givne situationer, og de udtrykker egne, forskellige og nogen gange også modstridende synspunkter, som ikke nødvendigvis afspejler Børnehuset Buens holdning. Håbet er, at filmene vil sætte tanker og snak i gang.

Den Gode Far er opstået som en ide i Børnehuset Buen – Hillerød kommune, som følge af medarbejdernes erfaringer fra deres daglige arbejde. De erfarede, at der var et behov for at få en samtale i gang om de udfordringer, der kan være ved at være far for sine børn, når man er ny i Danmark, og /eller er traumatiseret flygtning eller indvandrer. Dette førte til, at film/hjemmesideprojektet ’Den Gode Far’.

Projektet er lavet af Hillerød Kommunes familieinstitution Børnehuset Buen med støtte fra det tidligere Integrationsministerium og Hillerød Kommune. Yderligere har der været samarbejde med Familiehuset i Hillerød og Østhuset i Hillerød, begge under Hillerød kommune.

Det tidligere Integrationsministerium har støttet projektet med puljemidler beregnet for børn af traumatiserede flygtninge/indvandrere. Hillerød kommune har ydet supplerende støtte til projektet.

Projektet har involveret medarbejdere og familier i Børnehuset Buen samt medarbejdere ved Familiehuset og Østhuset i Hillerød. Derudover medvirker bl.a. traumatiserede borgere fra Hillerød og København.

Projektet har været anvendt internt i Børnehusets arbejde og er stillet til rådighed for alle med interesse for området samt for samarbejdspartnere i Hillerød og resten af landet. 
Projektets film kan ses på hjemmesiden www.dengodefar.dk og er lagt ud på relevante hjemmesider som f. eks Integrationsministeriets hjemmeside og www.traume.dk

Børnehuset Buen præsenteres på www.boernehusetbuen.dk

Resultat og effekt

Projektet har været brugt i familiearbejdet i Børnehuset Buen, www.boernehusetbuen.dk, og i forskellige indvandrerfora i bl.a. Hillerød og København. Brugen af værktøjet har givet anledning til refleksion over de vanskeligheder, man kan have som nytilflyttet far/forældre i Danmark med at være far/forældre. Projektet er evalueret af ekstern evaluator. Evalueringen findes på projektets hjemmeside www.dengodefar.dk 

Brug værktøjet

Den Gode Far kan bruges af alle, der er interesseret i, at opdrage børn i Danmark. Det kan være borgere, der er nye i landet – eller har været her i længere tid. ’Den Gode Far’ kan bruges af den enkelte, i kommunerne, på institutioner, skoler, højskoler, beboerhuse, flygtningecentre og andre relevante steder. Det er en forudsætning, at filmen ses af mennesker, der kan dansk, eller sammen med mennesker der kan dansk.

Man bør være opmærksom på, at der kan være mange andre gode måder at opdrage sit barn på, end dem der tales om i ’Den Gode Far’, og man kan være mere eller mindre enig i de udsagn, der fremkommer. Derfor anbefales det, at bruge ’Den Gode Far’ som udgangspunkt for en samtale om filmens emner: Hvad synes du er rigtigt? Hvordan har du gjort? Hvad har andre gjort, der var godt?  Hvad kan du foreslå? 

Disse film er alene lavet for at få gang i en snak, at starte nogle tanker, at give inspiration, at vise man ikke er alene, og at få en dialog i gang om noget, der kan være svært. 

Meningen er at filmene, ud over fædre, bliver set af mødre og store børn, så hele familien kan bruge dem til at tænke over og snakke om, hvordan man kan få det godt i Danmark.

Filmene kan bl.a. bruges følgende steder ( evt. med relevant tolkeservice):
I skolesammenhænge, f.eks ved særarrengementer om udfordringen ved at være forælder i Danmark. I undervisnig af unge/voksne der er nye i Danmark.  I modtageforløb for helt nye borgere i Danmark. I familiearbejde. I rådgivningsarbejde. I opsøgende SSP arbejde. I beskæftigelsesindsatsen som en del af det at lære at begå sig i Danmark. I kvindefora hvor der f.eks arbejdes med familie og opdragelse. I fora med Faderen/Manden i centrum. I forskellige former for terapeutisk arbejde. I hjemmeplejen, f.eks i forbindelse med temadage om børn og familie.

Måden at bruge filmene på kan f.eks være at åbne hjemmesiden og se en enkelt eller to af filmene sammen med en relevant bruger/brugergruppe og så snakke om hvad brugeren synes og tænker i den forbindelse.

Kontakt

Børnehuset Buen
Gitte Jørgensen