En vej ind - Ishøj Kommunes exitforløb

Udgivet af: Ishøj Kommune i samarbejde med Københavns Vestegns Politi juni 2013
En Vej Ind er Ishøjs implementering af Justitsministeriets rammemodel for exit-programmer, og er målrettet personer i rocker- og bandegrupperinger.

Formålet med En Vej Ind er at skabe muligheder og betingelser for, at borgere der ønsker at forlade rocker- eller bandegrupperinger kan overskride deres kriminelle position og deltage i samfundet på nye og konstruktive måder. Der er tale om en individuelt tilpasset indsats, der i høj grad er skræddersyet den enkelte borgers behov. Indsatsen tilrettelægges på baggrund af en tværfaglig afdækning af borgerens aktuelle situation og støttebehov.

Før iværksættelse af indsatsen indgås en samarbejdsaftale med borgeren, der detaljeret beskriver, hvilke foranstaltninger forskellige myndigheder iværksætter i forbindelse med forløbet. Ishøj Kommunes Exit-koordinator sørger for at følge op på de indgåede aftaler, og varetager den løbende kontakt med borgeren såvel som de involverede myndigheder. Exit-koordinatoren afholder løbende evaluerings- og støttemøde med borgeren, hvor borgerens udvikling drøftes.

Exit-koordinatoren spiller en afgørende og krævende rolle i En Vej Ind, i det målgruppen for programmet ofte har negative erfaringer med myndigheder og ikke på passende vis selv er i stand til at varetage kontakten med de myndigheder, der har relevante opgaver i forhold til borgens exit-forløb. Der er derfor behov for en meget tæt opfølgning og håndholdt indsats fra exit-koordinatoren. Dette sikrer at samarbejdet mellem borgeren og de involverede myndigheder gradvist udvikles i en mere tillidsfuld og problemfri retning. Exit-koordinatorens rolle er ikke blot at guide borgeren gennem systemet, men også at udvikle borgens færdigheder i at indgå i konstruktivt samarbejde med offentlige myndigheder. Herudover giver den tætte kontakt til borgen exit-koordinatoren mulighed for at arbejde på løbende at fastholde borgerens motivation, og at forsøge at intervenere, hvis borgerens positive udvikling vurderes at være i risiko for tilbagefald.

Resultat og effekt

En Vej Ind har systematiseret og struktureret arbejdsprocesserne omkring kommunens arbejde med at hjælpe unge mænd forlade rocker-/bandemiljøer og danner udgangspunkt for kommunens samarbejde med andre relevante myndigheder.

Ni personer er blevet vurderet egnede til at indgå i Exit-forløbet. Heraf er fire aktuelt fortsat indskrevet, to forløb er afbrudt, to er udskrevet med succesfuldt resultat, mens en enkelt er overgået til kriminalforsorgens Exit-program. En Vej Ind vurderes på den baggrund at være en effektiv indsats, målgruppen og opgaven taget i betragtning.

Brug værktøjet

En kompleks tværfaglig og tværsektoriel indsats som En Vej Ind kræver, at man på forhånd træffer præcise aftaler med alle involverede aktører om samarbejdet. Det er vigtigt at overveje exit-koordinatorens organisatoriske placering, og sikre at vedkommende udstyres med den nødvendige organisatoriske gennemslagskraft. Herudover bør exit-koordinatoren udvælges efter at have de faglige og personlige kompetencer, der skal til for at varetage en tæt og løbende kontakt med en meget vanskelig målgruppe.

Kontakt

Ishøj Kommune i samarbejde med Københavns Vestegns Politi
Camilla Sys Møller-Andersen