Udsatte familier

 

Herning er nået godt i mål med Sverigesmodellen

 
Herning Kommune har haft succes med at styrke indsatsen over for udsatte børn med færre sager pr. sagsbehandler og mere tværfagligt samarbejde. Forsøget har betydet bedre sagsgange, færre anbragte børn – og kommunen har sparet penge. Det viser KORAs evaluering af projektet.
KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioner Analyse og Forskning

Vejen til Viden - projekt sætter fokus på vold i hjemmet

 
Projekt Vejen til Viden sætter fokus på vold i hjemmet og udbreder viden om rettigheder og handlemuligheder for voldsudsatte kvinder. Projektets henvender sig til etniske minoritetskvinder i Danmark, som er marginaliserede i forhold til det danske samfund på grund af bl.a. manglende sprogkundskaber. Vejen til viden er opsøgende i sin form og landsdækkende.
Kvindecenterfonden Dannerhuset

Med familien i centrum

 
”Med familien i centrum” er en evalueringsrapport fra projektet Familien i Centrum i Københavns Kommune.
Socialforvaltningen, Københavns Kommune