Helhedsindsatser for unge kriminelle virker bedst

Denne rapport kortlægger 56 nye evalueringer af forbyggende indsatser for unge, fortrinsvis fra USA. Kortlægningen tyder på, at inddragelse af flere aspekter af de unges liv er en fordel i tilrettelæggelsen af indsatser for kriminalitetstruede unge.

De mest succesfulde kriminalitetsforebyggende indsatser overfor unge er dem, der inddrager flere aspekter af de unges liv og fx både arbejder med den unge selv, familien og det miljø, de indgår i.

Kortlægningen begrænser sig til indsatser, der er blevet evalueret mellem 2008 og 2012 – i alt 56 af slagsen, fortrinsvis fra USA. Baseret på det grundlag peger kortlægningen på en række forhold ved de indsatser, der har en positiv effekt for de kriminalitetstruede unge. 

Generelt er de mest virkningsfulde indsatser dem, der spiller på flere strenge og både giver individuel behandling til den unge og træning til familien. Kortlægningen viser dog også, at næsten halvdelen af de 56 indsatser ikke gjorde nogen målbar, positiv forskel i de unges liv. Enkelte forværrede endda de forhold, de skulle have forbedret. 

Kortlægningen er bestilt af Det Kriminalpræventive Råd som led i arbejdet med at afdække den nyeste viden om indsatser mod ungdomskriminalitet.