Inspirationskatalog til kommunalt arbejde med udsatte familier med anden etnisk baggrund

november 2011
Inspirationskatalog indeholder videnscentres og praktikeres bud på, hvad der er vigtigt i en tværfaglig og koordineret kommunal indsats for udsatte familier

Inspirationskataloget indeholder en række anbefalinger indenfor hvert af følgende tre hovedtemaer:

  • Organiseringen og koordineringen af indsatsen i kommunerne
  • Samarbejdet med de udsatte familier
  • Den nødvendige viden og uddannelse af de kommunale medarbejdere

Indenfor hvert af de tre hovedtemaer har videnscentre og kommunale praktikere givet nogle forslag til, hvordan man helt konkret kan begynde, hvis man ønsker at arbejde med de anbefalinger, der er umiddelbart implementerbare i den kommunale indsats.

Inspirationskataloget henvender sig hovedsageligt til kommunale praktikere, der arbejder med indsatser omkring udsatte familier, men ledelses- og beslutningstagere kan også lade sig inspirere af kataloget.