Lovgivningshåndbog

Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp december 2014
Bogen omhandler de lovgivningsmæssige rammer for flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere med behov for støtte. Betingelser og vilkår i forbindelse med forsørgelse og beskæftigelse, hjælp i særlige tilfælde, særlig støtte til børn, unge og voksne samt uledsagede mindreårige flygtninge

Retsgrundlaget for flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandreres forhold i Danmark er både omfattende og komplekst. Det er derfor vigtigt, at kende såvel betingelser som vilkår i de relevante love med henblik på at søge at etablere det bedst mulige tilbud inden for lovgivningens rammer.

I denne håndbog får du et overblik over en række af de betingelser og vilkår, der er fastsat i lovgivningen omkring flygtninge, familiesammenførte udlændinge og indvandrere inden for nedenstående fire temaer:

  • Forsørgelse og beskæftigelse, herunder integrationsloven, aktivloven og beskæftigelsesindsatsloven.
  • Hjælp i særlige tilfælde, herunder integrationsloven og aktivloven.
  • Særlig støtte til børn, unge og voksne, herunder integrationsloven og serviceloven.
  • Uledsagede mindreårige flygtninge, herunder integrationsloven, forældreansvarsloven og serviceloven.

 

Lovgivningshåndbogen opdateres ved væsentlige ændringer i de nævnte lovgivninger. Den blev senest opdateret december 2014.

Forfattere til lovgivningshåndbogen er jurist Jannie Dyring og socialrådgiver Mette Blauenfeldt.