Når børnefamilier sættes ud af deres lejebolig

Rapporten viser, at boligudsatte familier generelt er socialt og økonomisk sårbare. Familierne lever ofte med usikre boligforhold i en lang periode efter udsættelsen, og det præger børnenes hverdag og trivsel negativt.

Gennem de senere år er antallet af boligudsættelser og fogedsager i Danmark steget betydeligt. Disse sager rammer ikke kun voksne, idet knap en fjerdedel af alle husstande, der sættes ud, er børnefamilier. Mellem 2002 og 2009 skønnes det, at godt 11.500 børn har været berørt af en udsættelse.

Formålet med denne rapport er at belyse, hvad en fogedsag og udsættelse af egen lejebolig betyder for forældres og børns hverdagsliv, boligforhold og trivsel. Rapporten bygger både på kvantitative data om boligudsættelse og kvalitative interview med børn, unge og forældre. De vigtigste kendetegn ved de boligudsatte familier beskrives, og familiernes oplevelse af tiden under og efter udsættelsen belyses.

Rapporten viser, at de boligudsatte familier generelt er socialt og økonomisk sårbare. Familierne lever ofte med usikre boligforhold i en lang periode efter udsættelsen, og det præger børnenes hverdag og trivsel negativt.

Undersøgelsen er gennemført med støtte fra Egmont Fonden.