Procedure for håndtering af bekymrende fravær i folkeskolen

Udgivet af: Ishøj Kommune. Værktøjet er udviklet i et samarbejde mellem Center for Børn og Undervisning (CBU), PPR, Familiecentret, Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse samt en skoleledelsesrepræsentant. juni 2013
Udover at være et selvstændigt problem er bekymrende skolefravær et muligt tegn på, at et barns udvikling og trivsel er i risiko. Derfor har Ishøj Kommune udarbejdet en strategi for håndtering af bekymrende fravær fra folkeskolen.

Flere forskellige aktører spiller en rolle i at identificere og reagere på bekymrende skolefravær. Derfor er det vigtigt at have en ensartet og tydelig procedure, der kan sikre en hurtig og relevant håndtering af bekymrende skolefravær, og minimerer risikoen for at ansvaret ”falder ned mellem to stole”.

Procedure for håndtering af bekymrende fravær fastlægger helt konkret:

  • Hvad der defineres som bekymrende fravær
  • Hvem der har ansvaret for at reagere i forskellige situationer
  • Hvilke reaktioner forskellige situationer udløser (f.eks. i form af kontakt til hjemmet, indhentning af samtykkeerklæring, udarbejdelse af handleplan, underretning til familiecenteret)
  • Tidsfrister for reaktioner
  • Proceduren formidles til relevante aktører i form af et diagram, der (blandt andet med pile og tydelig farvemærkning) tydeliggør ansvarsfordeling og rækkefølge af reaktioner.

Resultat og effekt

Det er for tidligt at sige noget om resultat og effekt. Målsætning i Ishøj er at gå fra 16 fraværsdage i gennemsnit pr. elev til landsgennemsnittet på 12 fraværsdage om året i 2014.

Brug værktøjet

Den konkrete procedure bør udarbejdes under hensyntagen til de lokale forhold, herunder organisatoriske rammer. Det er vigtigt, at alle relevante aktører inddrages og tages i ed i udarbejdelsen af samarbejdsaftalen. Skoleledelsen er ansvarlig for at sikre, at proceduren bliver fulgt. Selvom det er vigtigt, at proceduren er ensartet, kan der, hvor det er relevant, aftales helt lokale metoder til hvordan man implementerer proceduren – for eksempel om, hvorledes man bedst orienterer forældre (e-mail/telefon/sms?).

Udarbejdelse af en visuel beskrivelse af proceduren giver overblik, letter implementering og reducerer tvivl hos aktører, der sjældent er involveret i sager om bekymrende skolefravær.

Kontakt

Ishøj Kommune. Værktøjet er udviklet i et samarbejde mellem Center for Børn og Undervisning (CBU), PPR, Familiecentret, Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse samt en skoleledelsesrepræsentant.
Lea Fuglsang