Relationsmedarbejdere

januar 2012
Kriminalitetstruede børn og unge med anden etnisk baggrund er en svær gruppe at nå, da forældrene ofte er ressourcesvage og har mistillid til myndighederne.

I Holstebro Kommune, som et led i en fireårig partnerskabsaftale med Ministeriet for Børn, Ligestilling. Integration og Sociale Forhold, har man forsøgt at håndtere problemet ved at ansætte relationsmedarbejdere, der har til opgave at opbygge en tillidsfuld relation til de udsatte familier. De skal yde direkte støtte til familierne, være kulturformidler og samtidig være det direkte bindeled mellem familierne og de mange myndighedsaktører i integrationsarbejdet.

Relationsmedarbejderne, der er forankret i kommunens Børn- og Ungeforvaltning, har igennem et par år konkret arbejdet for at skabe relationer til ca. 30 familier, hvis børn og unge er kriminalitetstruede. Relationsmedarbejderne er familiernes primære kontakt til det offentlige system uanset om det drejer sig om børne- og ungesager, skolesager, politisager, ydelsessager med videre.

Herved oplever familierne en kontinuitet i forhold til det offentlige system og føler sig hjulpet på en helt anden måde, end de tidligere har oplevet. Samtidig kan relationsmedarbejderne yde et større pædagogisk arbejde i forhold til at få forældrene til at tage større ansvar for deres børns skolegang, fritidsliv og generelle udvikling. For at altid at være opdateret på adfærd på gaden har relationsmedarbejderne desuden et tæt samarbejde med Trekantens gadeplansmedarbejdere og deler lokaler med disse.   

Resultat og effekt

Ordningen med tre relationsmedarbejdere i Trekantsområdet i Holstebro har betydet, at kommunen i langt højere grad end tidligere har været i stand til at få kontakt til de 30 udsatte familier. Efter at der var etableret et tillidsfuldt forhold mellem familierne og relationsmedarbejderne, har relationsmedarbejderne fungeret som det naturlige koordinationsled i forhold til Holstebro Kommunes generelle indsats overfor familiens medlemmer. Samtidig har de været med til at øge forældrenes viden om samfundsforhold, skrevne og uskrevne regler, og vigtigst – har været i stand til at indlede en frugtbar dialog om at tage ansvar for at deres børn ikke vælger den kriminelle løbebane.   

Brug værktøjet

Både Ministeriet for Børn, Ligestilling. Integration og Sociale Forhold og Holstebro Kommune kan være behjælpelig med at viderebringe konkrete erfaringer med relationsmedarbejderne, herunder organisatorisk placering, primære samarbejdsrelationer, økonomi og mere pædagogiske refleksioner om relationsarbejdet med de udsatte familier med anden etnisk baggrund.

Kontaktmedarbejder i Holstebro kommune;
Arvid Lisbjerg,
Afdelingschef Børn og Unge,
Holstebro Kommune
Tlf.: 9611 5841.