Frirum

Udgivet af: Røde Kors november 2011
Frirum-En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier.

En håndbog med viden, metoder og inspiration til børnegrupper med børn i traumatiserede flygtningefamilier. Håndbogen er et resultat af et projekt hvis overordnede formål var at udvikle og afprøve en særskilt og målrettet indsats for at bedre livsvilkår for børn og unge fra flygtningefamilier præget af PTSD.

Målsætningen var at forebygge de psykosociale problemer, som børn af traumatiserede flygtninge er i markant risiko for at blive ramt af. Det gælder ensomhed, isolation, opståen af primær PTSD, koncentrationsbesvær og dårlige præstationer i uddannelsessystemet.Den primære målgruppe for projektet var børn og unge i traumatiserede flygtningefamilier i aldersgruppen 8 år – 18 år. Projektets tilgang bygger metodisk på en innovativ kobling af SINDs erfaringer og metoder i pårørendegrupper for børn og unge, og

Dansk Røde Kors’ erfaringer med psykoedukationsforløb for udsatte flygtningebørn, og den aktivitets- og legebaserede metode Joyful Play. Håndbogen præsenterer helt konkret hvordan en børnegruppe kan organiseres fra start til slut. Der stilles derfor både skarpt på indledende visitationsarbejde, visitationssamtaler med forældre og børn, selve afviklingen af gruppemøderne med konkrete øvelser og de afsluttende familiesamtaler efter endt forløb. 

Håndbogen er tænkt som meget anvendelsesorienteret, og som praktiker kan man hente alt fra vigtige råd og instruktioner til helt konkrete huskelister.