Skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund

Børn med etnisk minoritetsbaggrund oplever i næsten lige så høj grad som danske, at deres forældre går fra hinanden. Men disse børn har nogle særlige udfordringer, viser denne undersøgelse, som har fokus på familier fra ikke-vestlige lande. Rapporten bygger på kvalitative interview med over 80 børn, forældre og fagpersoner samt kvantitative data.

Antallet af skilsmisser i etniske minoritetsfamilier er steget i de senere år. Børn med etnisk minoritetsbaggrund oplever i næsten lige så høj grad som danske, at deres forældre går fra hinanden. Men disse børn har nogle særlige udfordringer, viser denne undersøgelse, som har fokus på familier fra ikke-vestlige lande.

Familierne er ofte præget af dramatiske skilsmisser, der betyder, at forældresamarbejdet efterfølgende er vanskeligt. Sammenlignet med danske skilsmissebørn har børnene gennemgående mindre samvær med faren, og de bor oftere hos moren.

Over halvdelen af børnene vokser op i fattigdom (OECD’s fattigdomsgrænse). Og langt flere end danske børn har mødre, der står uden for arbejdsmarkedet, som modtager kontanthjælp eller førtidspension.

Undersøgelsen peger på, at der mangler en form for skilsmissekultur i de etniske miljøer, da forældrene har rødder i samfund, hvor der ikke er tradition for skilsmisse. Det betyder, at det kan være svært at forme rolle som skilsmisseforældre: Hvad skal man sige til børnene? Hvordan får man en samværsordning i stand, der fungerer godt for børnene? Hvordan samarbejder man som skilte forældre?

Rapportens resultater baserer sig på kvalitative interview med over 80 børn, forældre og fagpersoner samt kvantitative data. Undersøgelsen er finansieret med støtte fra Egmont Fonden og er blevet til i samarbejde med Børns vilkår.

I forbindelse med rapportudgivelsen er der udgivet en pjece Kort & klart: Skilsmissebørn med etnisk minoritetsbaggrund, henvendt til fagpersoner.